Roeselare honderd 2

Nieuwe boek ‘Honderd Herkenbare Roeselarenaars’ focust vooral op ondernemerschap

ROESELARE - Uitgeverij Bibliodroom uit Meulebeke bracht zopas het tweede boek (van een geplande trilogie) uit over bekende Roeselarenaars. Het boek krijgt de titel 'Honderd Herkenbare Roeselarenaars' mee en portretteert stadsgenoten die dag in dag uit de stad maken. Het zijn bekende gezichten en onder hen ook heel wat (39) ondernemers. Geen grote namen maar portretten van overwegend nijverige middenstanders.  

De geserveerde mensen komen uit de meest diverse sectoren zoals de sport, het culturele leven, het bedrijfsleven of het verenigingsleven. Of het zijn mensen met een heerlijk volks karakter. Jong en oud, samen vormen zij de couleur locale van het boek. "Elk heeft zijn eigen unieke verhaal", aldus uitgever Johan Vergote. "Honderd figuren lijkt erg veel, maar het hadden er eigenlijk ook 500 kunnen zijn en zelfs dat zou nog altijd ontoereikend zijn om iedereen de plaats te geven die hij of zij wel verdient. Alles omvatten was echter noch de mogelijkheid, noch het doel. De dwarsdoorsnede van Roeselare die ook dit boek weer geworden is, staat model voor het groter geheel."

Honderd Herkenbare Roeselarenaars is het tweede deel in een trilogie. Vorig jaar verscheen Honderd Heerlijke Roeselarenaars: figuren in de stad die over de stadsgrenzen heen bekend zijn. Volgend jaar verschijnt dan Honderd Historische Roeselarenaars over overleden stadsfiguren die mee de geschiedenis van Roeselare maakten. Deze trilogie is een initiatief van uitgeverij Bibliodroom en de Gilde der Erepoorters. "De verhalen en de ontmoetingen van de eerste twee boeken motiveren ons om ook van deel 3 straks een succes te maken", aldus nog Johan Vergote.

Info: www.bibliodroom.be