groepsfoto-2

Nieuwe volksvertegenwoordigers ondertekenen een charter voor West-Vlaanderen

KORTRIJK - Op 9 juni gaf de West-Vlaamse kiezer de nieuwe volksvertegenwoordigers een mandaat. De komende legislatuur zijn zij de stem van West-Vlaanderen in Brussel. Op 9 juli, exact een maand later, verwelkomde Voka West-Vlaanderen de nieuw verkozen West-Vlaamse volksvertegenwoordigers in Kortrijk. Zij zetten samen hun handtekening onder het charter voor West-Vlaanderen en verklaarden zo hun engagement om de toekomst van de regio een sterke boost te geven.Het ijzer smeden terwijl het heet is, heet dat dan.

“De voorbije maanden gingen we al in dialoog met de volksvertegenwoordigers over ons memorandum”, vertelt Philippe De Veyt, voorzitter van Voka West-Vlaanderen. “Geen monologen, maar dialogen waarbij we elkaar steeds opnieuw versterkten. Goede gesprekken waar we naar elkaar geluisterd hebben, soms van mening verschilden, maar vooral met één doel voor ogen: West-Vlaanderen laten groeien en bloeien op alle vlakken. Vanuit alle partijen kwam eenzelfde geluid: we moeten de krachten meer bundelen voor West-Vlaanderen. Samen – meer dan ooit – aan hetzelfde zeel trekken.”

Zes strijdpunten

Die dialoog heeft nu geleid naar een door twee partijen (politici en ondernemers binnen Voka) ondertekend memorandum, dat zes werkpunten bevat. Op een rijtje gaat het om de volgende prioriteiten:

 1. Geef de West-Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw zuurstof. Onder meer inzake procedures en randvoorwaarden voor arbeidsmigratie moet (West-)Vlaanderen ‘best in class’ worden ten aanzien van onze buurlanden. Onze regio moet daarbij een actief haal- en onthaalbeleid hanteren; denk hierbij aan ons International House.
 2. Roep de braindrain uit West-Vlaanderen een halt toe via levenslang leren en via opwaardering van het onderwijs.
  • Levenslang leren
   • De inspanningen tijdens de voorbije legislatuur op vlak van ontwikkelde manama’s en postgraduaten moeten worden verder gezet – de éénmalige financiering uit de vorige legislatuur vervelt tot een structurele financiering voor de komende vier jaren, nadien volgt een evaluatie.
 1. Zorg dat bedrijven die in West-Vlaanderen willen uitbreiden of investeren dat ook kunnen. Op het einde van de volgende legislatuur willen we dat 500 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen bestemd en beschikbaar worden gemaakt.
 2. Garandeer meer middelen voor investeringen in de West-Vlaamse binnenvaart-, weg-, luchtvaart- en spoorweginfrastructuur.
 3. Bouw van een nieuwe zeesluis en koppeling zeewaartse uitbreiding van de havens van Oostende en Zeebrugge aan Kustvisie
 4. Laat het VLIZ (Het Vlaams Instituut voor de Zee) uitgroeien tot een marien instituut dat zich kan meten met de wereldtop.

De zes engagementen werden neergepend in een charter voor West-Vlaanderen. De nieuwe West-Vlaamse volksvertegenwoordigers ondertekenden dit charter en verklaarden zo hun engagement om samen een boost te geven aan de toekomst van West-Vlaanderen.