Zeebrugge luchfoto 19

Nieuwe Zeebrugse zeesluis focust op horizon 2030

ZEEBRUGGE – Apzi (de belangenvereniging van bedrijven in de haven van Zeebrugge) en Voka West-Vlaanderen reageren unaniem positief op de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de tweede zeesluis in Zeebrugge. Dit is een constructief verhaal voor heel Zeebrugge, aldus Marc Adriansens van Apzi-Voka West-Vlaanderen. Toch zal nog veel geduld moeten geoefend worden: 2030 wordt voor de oplevering als datum naar voor geschoven.

Na een principiële goedkeuring voor een tweede zeesluis in Zeebrugge op 10 mei 2019 ging de Vlaamse Regering nu ook over tot de definitieve goedkeuring. Apzi-Voka West-Vlaanderen is tevreden dat de uittredende Vlaamse Regering dit belangrijke dossier alsnog in de juiste plooi heeft kunnen leggen. “Wij zijn blij dat de beslissing bevestigd wordt”, aldus Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen. “We mogen immers geen tijd verliezen. In het beste geval gaat de schop in 2022 in de grond en is de nieuwe sluis operationeel in 2030. Wij zijn dan ook hoopvol dat de provinciegouverneur, die door de Vlaamse Regering is aangesteld tot intendant, zal voorzien in een doeltreffende begeleiding.  Voor het welslagen van dit project zijn leefbaarheid en een vlotte communicatie cruciaal. Op die manier kunnen we dit dossier omvormen tot een positief project voor heel Zeebrugge.”

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, roept de politieke partijen op om in de nieuwe Vlaamse begroting nu ook het nodige budget te voorzien.  “Vandaag creëert de haven van Zeebrugge een directe toegevoegde waarde van meer dan 1 miljard euro en 20.000 jobs. De vooruitzichten zijn, mede dankzij deze beslissing, positief”, aldus nog Bert Mons.

Lang verhaal

Er wordt al meer dan 15 jaar gesproken over een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.  De antieke Visartsluis (°1907) voldoet al lang niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is dus volledig aangewezen op de Vandammesluis (°1984), die stilaan ook op leeftijd komt en regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken. Dit maakt Zeebrugge erg kwetsbaar. Een nieuwe sluis geeft uitzicht op nieuwe groei en extra jobs.

Nieuw traject

Het nu definitief vastgelegde besluit voorziet een nieuwe sluis op de locatie van de antieke Visart-sluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. Maar de Vlaamse regering voorziet ook stevige investeringen om de (lokale) mobiliteit te verbeteren. Het lokaal en het doorgaand autoverkeer zullen van elkaar gescheiden worden. Doorgaand verkeer wordt afgeleid via een verbindingsweg, de nog aan te leggen Nx. Die weg zal via een tunnel onder de sluis doorgaan. Lokaal autoverkeer, fietsers én de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden en zullen dus geen hinder ondervinden van schepen die de haven in- en uitvaren.