Nieuwpoort jachthaven 2

Nieuwpoort ziet mega investering door de neus geboord door achttien vogels

NIEUWPOORT - “Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?” Dat zei de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) in Het Nieuwsblad nu hij één van de grootste bouwprojecten ooit in zijn stad door de neus geboord ziet door...achttien wulpen. De realisatie van een nieuwe jachthaven met daarbij ook duizend woongelegenheden verdwijnt voorlopig in de diepvries.

Het heeft al heel wat voeten in de aarde gehad, maar enkele maanden geleden leek er na meer dan tien jaar eindelijk schot te komen in het dossier rond de uitbreiding van de Nieuwpoortse jachthaven met zeshonderd ligplaatsen en liefst duizend woongelegenheden, horeca en handelszaken. Maar die ambitieuze plannen moeten nu on hold worden gezet, want welgeteld achttien wulpen – een beschermde vogelsoort – gooien roet in het eten. Tot groot ongenoegen van burgemeester Geert Vanden Broucke die zijn boosheid ventileerde in Het Nieuwsblad.

“Sinds ik burgemeester ben, heb ik al onnoemelijk veel tijd in dit dossier gestoken”, aldus de burgemeester. “Er was destijds al een uitvoeringsplan en een nieuw milieueffectenrapport (MER) hiervoor goedgekeurd, maar omdat er sindsdien al heel wat tijd is overgegaan, moest er een nieuw MER worden opgemaakt. En wat is daarvan nu het gevolg? De regelgeving is sindsdien strenger geworden. Een natuurvereniging heeft daarvan geprofiteerd om twee professoren aan te stellen die vogels zijn gaan tellen en vastgesteld hebben dat er op het terrein achttien wulpen foerageren.”

Het feit dat de wulp een beschermde vogelsoort is, blijkt een struikelblok. “Daardoor kunnen we nu niet verder, ook niet met de aanleg van een voetgangersbrug die de stadskern met het nieuw stadsgedeelte ter hoogte van de Kaai zou verbinden”,  fulmineert Vanden Broucke nog in de krant. “Daarvoor zou het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) binnenkort de vergunning aanvragen. Allemaal uitgesteld. Ik heb er geen woorden voor. Wat een tegenslag.”

Overleg

De burgemeester geeft echter niet alle hoop op. “Ik heb binnenkort overleg met Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), die al die jaren geleden het dossier onder haar bevoegdheid had”, aldus Geert Vanden Broucke. “Ook de Vlaamse afdeling Natuur en Bos is bereid om naar een oplossing voor dit Kafkaiaans verhaal te zoeken. Alles lag klaar om dit prachtig project te realiseren, maar het zal nog zeker een jaar duren voor er opnieuw schot in de zaak komt.”