windmolens op zee

Ook Paul Van Tigchelt heeft vragen bij plannen voor windmolenpark in Duinkerke

DE PANNE - Ons land blijft vragen hebben over het windmolenpark dat de Fransen willen aanleggen pal voor de kust van Duinkerke. Ten gronde heeft men geen bezwaar, maar de wrevel (die inmiddels al 7 jaar aansleept) heeft te maken met een resem elementen zoals visuele pollutie, maar ook het feit dat de gigantische windmolens pal op zeevaartroute richting de West-Vlaamse havens komen te liggen. Een en ander moet blijken uit de tekst en uitleg die de nieuwe minister van Justitie en van de Noordzee Paul van Tigchelt zopas gaf in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Spijts alle Belgische politieke démarches en diplomatiek overleg , blijven de Fransen zonder veel om te zien vasthouden aan hun plan.     

Het windmolenpark voor de kust van Duinkerke dreigt een aantal fundamentele Belgische belangen aan te tasten, zo zei Paul Van Tigchelt klaar en duidelijk als antwoord op een parlementaire vraag. De minister van de Noordzee was ook vrij concreet om die belangen te omschrijven. Hij heeft het over de vrijheid én veiligheid van de scheepvaart, veiligheid van het luchtverkeer, de redding op zee, het mogelijk milieu-impact op (West-) Vlaamse wateren en last but not least op het zeezicht van de kustbewoners aan de Westkust.

De Franse Raad van State heeft de voorbije zomer (juli 2023) vastgesteld dat de echte consultatie met de buurlanden nog moet gebeuren. Dat zou het geval moeten zijn tijdens de zogenaamde enquête publique die de komende maanden (vanaf begin 2024) moet plaatsvinden. Paul Van Tigchelt liet nog weten dat België en de bevoegde Vlaamse departementen wensen betrokken te worden bij deze enquête publique. Veel, zo niet alles, zal nu afhangen van deze publieke consultatie. Van Tigchelt laat nog verstaan dat hij zich in dit dossier ook voluit wil engageren om de belangen van deze zijde van de grens te helpen vrijwaren.

Spectaculair plan

De plannen voor de bouw van een windmolenpark pal op de grens met West-Vlaanderen en 10 kilometer diep in zee ogen spectaculair. Het gaat om een site die 46 gigantische (hoger dan de Eifeltoren) windmolens moet bevatten en 600 MW groene kilowatts moet leveren voor zowat 1 miljoen burgers.

Volgens plan nemen de werken een aanvang in 2026 en moet  het park opgeleverd worden tegen 2028. Bouwheren zijn EMD (Eoliennes en Mer de Dunkerque), het van origine Amerikaanse Enbridge  en RTE (Réseau de Transport d'Electricité)