Oostende heropent na dertig jaar opnieuw zijn Zeevaartschool

OOSTENDE - In 1992 werd de Zeevaartschool van Oostende gesloten. Nu, ruim 30 jaar later zal de Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool) opnieuw thuiskomen in Haven Oostende. In Oostende zal worden samengewerkt om de postgraduaatsopleiding hydrografie te realiseren. Een deel van deze opleiding zal vanaf volgend academiejaar worden gegeven in het Stapelhuis Entrepotgebouw. Een goede zaak voor de tewerkstelling, zeggen alle betrokken partijen.

De bachelor-, master- en postgraduaatsopleidingen aan Antwerp Maritime Academy bestaan uit een brede waaier aan vakken. In Oostende zal worden samengewerkt om de postgraduaatsopleiding hydrografie te realiseren. De opportuniteit van de opleiding hydrografie moet een nieuwe boost geven aan de opleidingen en de werkgelegenheid in de regio.
De samenwerking met diverse kennis- en onderwijsinstellingen past in de filosofie dat Haven Oostende actief deel moet uitmaken van de diverse geledingen in de maatschappij. Deze filosofie vertaalt zich in de quadruple helix benadering waarbij ondernemingen, overheden, burgers en kennis- & onderwijsinstellingen samen tot een beter resultaat komen dan bij afzonderlijke benaderingen het geval zou zijn.

Mijlpaal voor de tewerkstelling

Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende wijst er op dat het havenbestuur sinds 2019 inzet om te ijveren voor meer opleidingen in Oostende. Deze inspanningen worden nu beloond in de samenwerking met Antwerp Maritime Academy naar Haven Oostende. "We zijn ervan overtuigd dat door een uitgebreid aanbod aan opleidingen de tewerkstelling in de regio ondersteund wordt”, dixit Verkeyn.
Dirk Declerck, CEO Haven Oostende, verheugt zich in het steeds breder aanbod. “Haven Oostende promoot actief het aanbod van opleidingen en kennisinstellingen in de Oostendse regio", zegt Declerck. "Eerder verwelkomden we al het von Karman Instituut en organiseerden we seminaries in samenwerking met KU Leuven. Het feit dat Antwerp Maritime Academy en Haven Oostende opnieuw samenwerken, is historisch nieuws en zal ons helpen om de brain drain tegen te gaan en zo (jonge) talenten in eigen regio tewerk te stellen.”
Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, heeft het over een mijlpaal voor de stad en voor de haven.