vandekerckhove peter

Peter Vandekerckhove wijst op geostrategische onevenwichten wereldwijd

ROESELARE - Als gewezen topbankier van BNP Paribas Fortis België is Roeselarenaar Peter Vandekerckhove (63) altijd 'getriggerd' geweest door macro-economische kwesties. Nu, als bestuurder van tal van vennootschappen, blijft die interesse nog altijd aanwezig. Vandekerckhove probeert vanuit een helikoptervisie de zaken te duiden en te analyseren, en nu zelfs meer dan ooit in wat voor veel bedrijven onzekere tijden zijn. De oplopende inflatie en het energievraagstuk zorgen voor veel vraagtekens die volgens Peter Vandekerckhove zelden of nooit gezet worden, maar een heel andere kijk op de zaken met zich meebrengen. "Niet normaal dat de Amerikaanse industrie maar een fractie betaalt voor gas van wat in Europa wordt betaald."        

De energieprijzen blijven zeer volatiel. Maar wat te denken van de gasprijzen, als je ze in een internationaal perspectief zet? "Die gasprijzen tonen enorme verschillen in het nadeel van Europa", zegt Vandekerckhove. "Wij Europeanen betalen hier zeven tot tien keer meer dan wat de Amerikanen betalen voor hetzelfde gas. En dat is niet alles. De liquiditeitspositie van de energiebedrijven is problematisch en inmiddels verstikken veel industriële grootverbruikers."

Europa is de dupe

Of Peter Vandekerckhove visionair is, laten we in het midden. Maar feit is wel dat hij in april reeds waarschuwde voor de uit de hand lopende toestand van de Europese economie.

"Er was toen maar weinig sense of urgency", stelt Vandekerckhove vandaag vast. "Noch bij de  monetaire autoriteiten, noch bij de beleidsmakers of bij de bedrijven was er sprake van dringende actie. In die zin draagt iedereen die bij het conflict in Oekraïne betrokken is, medeverantwoordelijkheid. Op het terrein zien we dat Europa de risico's en de financiële gevolgen draagt van de oorlog. Inmiddels wordt de economische maar ook de sociale structuur in West-Europa aangetast. Het Europese Huis kraakt. Over winnaars en verliezers spreken is hier niet meer van toepassing. Feit is wel dat Europa dreigt achter te blijven met torenhoge schulden, met oplopende inflatie, met sociale onrust en onzekerheid en met een gebroken industrieel weefsel als de geallieerde landen en Europa de lasten niet eerlijker verdelen. Dit zou maar de logica zelf zijn gezien we deze oorlog voeren onder het mom van de verdediging van de basiswaarden van het Westen zoals vrijheid of vrije handel. Al zullen sommigen opwerpen dat Europa ook van de Nato- bescherming geniet. Maar de VS toch ook? De Amerikanen genieten al veertig jaar van de Europese buffer."

Het debat voeren

Het ziet er steeds volgens Peter Vandekerckhove naar uit dat Europa de rekening gepresenteerd krijgt. Zowel op economisch vlak, als op puur humanitair vlak.

"Meer dan ooit doe ik dus een oproep om in naam van onze westerse waarden de lasten tussen Europa en de geallieerden eerlijk te verdelen, want het is niet normaal dat we in Europa zoveel meer moeten betalen voor onze energie dan in de VS", besluit Vandekerckhove. "Het gasdebat voeren heeft daarom ook groot belang voor zowel de financiën als voor de economie. Doen we dat niet, dan zullen we de economische groei fnuiken, nooit eerder geziene bedragen aan Europese leningen moeten uitgeven en de rente moeten blijven optrekken om de inflatie onder controle krijgen. Met alle sociale en geopolitieke gevolgen."

(KC)