Inagro te velde 2

Plattelandsprojecten in de Westhoek krijgen 88.500 euro

DIKSMUIDE - De Provincie West-Vlaanderen keurde in het kader van het Europees steunprogramma Leader Westhoek onlangs drie nieuwe projecten goed. De 'groene' projecten krijgen samen 88.500 euro Europese, Vlaamse en Provinciale steun. Op deze manier geeft het impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek.

Met het project vakantiewoning en camping op bioboerderij Lincelam in Alveringem zet de bioboerderij in op landbouwverbreding. Toeristen verblijven op deze actieve boerderij en kunnen genieten van stilte en rust in Leisele. Inagro zet zich in om de melkveehouders in de Westhoek te helpen met hun nijpend personeelstekort. In samenwerking met de VDAB gaan ze op een innovatieve manier op zoek naar potentiële arbeidskrachten om zo de levenskwaliteit van melkveehouders te verbeteren. Boerderij ’t Mussenhof in Diksmuide tot slot zet in op circulaire landbouw door voedseloverschotten te recupereren en te gebruiken als voedsel voor hun kringloopvarkens. Tegelijkertijd bevorderen ze de biodiversiteit in hun voedselbos.

Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden’, verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden, namelijk de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten). Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Tot en met 2022 was in totaal 6 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de Westhoek. De enveloppes bestaan uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun. Daarmee staat de Provincie West-Vlaanderen in voor 1,5 miljoen euro aan middelen. Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek’ al 107 projecten goedgekeurd.