POM Test@Sea Vertiports

POM West-Vlaanderen zet meer dan ooit in op innovatie in de Noordzee

BRUGGE - Vlaamse minister van Economie, Jo Brouns, kende bijna 1,3 miljoen euro toe aan twee projecten van POM West-Vlaanderen rond innovatie aan de kust. Met Test@Sea zet POM West-Vlaanderen verder in op de uitbouw van blauwe economie en meer bepaald nieuwe technologieën op onze Noordzee. De eerste fase gebeurt op Blue Accelerator, het maritieme testplatform voor de kust van Oostende. In een tweede fase komt er een drijvende uitbreiding van de testcapaciteit dieper in zee. Via Vertiports streeft men aar het bevorderen van onderzoek naar en de ontwikkeling van drone luchtbruggen voor efficiënt transport over langere afstanden.

 

 

 

Op vrijdag 8 december keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse cofinanciering goed van de twee grootste projecten. Test@Sea en Vertiports staan voor ruim 5,7 miljoen euro aan investeringen. De Vlaamse Regering draagt daar haar steentje in bij met een cofinanciering van bijna 1,3 miljoen euro. Eerder keurde VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) de Europese EFRO-steun van bijna 2,3 miljoen euro goed. Ook aan provinciale zijde wordt ruim 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor deze projecten.

“De Provincie doet zelf een ernstige financiële inspanning, maar zonder de Vlaamse ondersteuning kan de POM dit niet alleen dragen”, dixit député Jean de Bethune. “Ik ben de Vlaamse Regering dan ook dankbaar dat ze het gunstig advies van minister Brouns is gevolgd. Het is een toonbeeld van het succesvolle instrument dat een GTI is. Het hele proces is gestoeld op een nauwe wisselwerking en afstemming tussen provincie en Vlaanderen. Zowel tussen de administraties, maar ook politiek. Zo is elke minister vertegenwoordigd in de stuurgroep van de GTI West-Vlaanderen. Een actieve participatie van o.m. het kabinet van minister-president Jan Jambon of minister Crevits leggen steevast de link tussen de West-Vlaamse projectvoorstellen en de Vlaamse beleidsdoelstellingen. Op die manier kunnen we krach

Innovatie versterken

Op basis van het economisch beleidsplan van POM West-Vlaanderen wordt een deel van de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor Vlaanderen specifiek bestemd voor de ondersteuning van West-Vlaamse projecten binnen de zogenaamde GTI West-Vlaanderen. “Dit onderdeel van het EFRO Vlaanderen-programma richt zich specifiek op de realisatie van de provinciale economische strategie”, aldus Vlaams minister van Economie Jo Brouns. “Een eerste reeks projecten werden recent beslist.”

GTI West-Vlaanderen wil de innovatiecapaciteit van onze ondernemingen verder versterken. “Bijkomende kennisontwikkeling in West-Vlaanderen op die domeinen waarin tal van West-Vlaamse kmo’s actief zijn was het uitgangspunt van een eerste reeks projecten”, aldus député Jean de Bethune.

Geïntegreerde territoriale investering

Beide projecten maakten deel uit van een oproep rond innovatieve projecten die als eerste oproep in het kader van de GTI West-Vlaanderen werd gelanceerd. In totaal werden elf projecten gehonoreerd.

De tien eerdere projecten werden eerder deze maand door minister Brouns onderschreven en financieel ondersteund. Ze geven concrete invulling aan de term GTI (Geïntegreerde Territoriale Investering), met projecten gespreid over de provincie en over haar economische sectoren. Dat gaat dan onder meer over machinebouw & mechatronica in Brugge en Kortrijk, nieuwe materialen in Kortrijk, voeding in Roeselare, tot nu blauwe economie en drones vanuit Oostende. Het geheel staat voor een injectie van ruim 22 miljoen euro in de innovatiecapaciteit van de West-Vlaamse ondernemingen.