Kortrijk broeltoorens met regenboog

Rotary Kortrijk-Groeninghe mobiliseert stakeholders rond de oprichting van netwerk K-International

KORTRIJK - De serviceclub Rotary Kortrijk-Groeninghe pakt uit met een verrassend initiatief, waar ook de Kortrijkse businesscommunity beter moet van worden: de oprichting van K-International. Bedoeling is een nieuw feel good netwerk te creëren van locals enerzijds en anderzijds van internationals/expats die werkzaam zijn in onze regio  en locals. "We willen tevens de boodschap uitdragen dat onze regio een warme streek is", benadrukt Rotary. Alle gebeurt ook in samenspraak en samenwerking met belangrijke stakeholders uit de regio Kortrijk, niet in het minst de onderwijsinstellingen.

 

Het nieuwe initiatief past perfect in de filosofie van Rotary International:  zich ten dienste stellen van de eigen lokale gemeenschap, de naaste omgeving en de bredere wereld in binnen- en buitenland.

Het nieuwe initiatief is zeer complementair met het op til zijnde Voka International House (zie verder). Het Rotary-initiatief focust op het creëren van ontmoetingen tussen expats en locals. “We zullen ook met andere instanties zoals Voka intensief samenwerken” stelt Dominiek Callewier, initiatiefnemer.  "Concreet wil Rotary Kortrijk-Groeninghe op geregelde tijdstippen een activiteit organiseren over een bepaald thema. Kern is ontmoeten, van gedachten wisselen, knowhow opdoen en uitwisselen, elkaar beter leren kennen. Het kan business opportuniteiten opleveren, maar kan eveneens de kiem vormen van vriendschappen. Het past volledig in de bekommernis om de sociale integratie te bevorderen."

Gezonde mix

Rotary Kortrijk-Groeninghe mikt op leidinggevende expats en locals.  Zowel uit het bedrijfsleven als uit de academische wereld.  Er wordt gestreefd naar een gezonde mix van leeftijden.

De eerste bijeenkomst gaat door op woensdag 15 november 2023 in het gloednieuwe FLAX Xperience Centre van Vives.  De academische wereld, met inbegrip van Kulak, heeft al zijn medewerking toegezegd aan het internationale initiatief en werkt intens mee aan het welslagen. "Onze eerste opdracht is het bereiken van de expats in onze regio", zeggen de initiatiefnemers. "Dit is absoluut niet eenvoudig."

Rotary Kortrijk-Groeninghe doet dan ook een algemene oproep naar bedrijven en organisaties om dit initiatief aan te kaarten bij hun expats.

Voka International House

Inmiddels werkt Voka van zijn kant, samen met een reeks stakeholders, ook aan een ander baanbrekend project: de oprichting van een heus West-Flanders International House, een vaste hub zeg maar om internationale contacten, en zo ook nieuwe business voor bedrijven, te bevorderen.

"Dit willen we doen door een hoogwaardig en toegankelijk informatie-, kennis- en dienstencentrum aan te bieden aan internationaal talent en aan organisaties en bedrijven in de provincie West-Vlaanderen die internationaal talent aantrekken, begeleiden en tewerkstellen", aldus Bert Mons, nummer één bij Voka West-Vlaanderen. "Met een West-Flanders International House streven we verschillend doelen na. Eén: we willen  een uniek ecosysteem creëren met een centraal aanspreekpunt voor en met internationals in de provincie West-Vlaanderen zowel fysiek als digitaal. Twee: via het International House willen we  ondersteuning bieden aan de doelgroep bij relocatie, sociale integratie, wonen en werken in de regio West-Vlaanderen. En last but not least: het West-Flanders International House moet ook  een bruisende hub zijn voor lokale netwerking en community building."

info: mailen naar dominiek@callewier.eu