Roularta hangt bijzonder positief beeld op van zichzelf

ROESELARE - Het beursgenoteerde Roeselaarse mediabedrijf Roularta organiseerde deze week zijn algemene vergadering van aandeelhouders (waarbij de familie De Nolf tekent voor de verpletterende meerderheid). De tussenbalans kleurt bijzonder positief, alsof er van een crisis nooit sprake is geweest. De onderliggende boodschap luidt: de toekomst lacht ons toe. 

De algemene vergadering van Roularta Media Group besliste ook om een bruto dividend van 1 euro per aandeel toe te kennen. Dit komt neer op een netto dividend van 0,70 euro. Het dividend zal vanaf 1 juni 2021 betaalbaar worden gesteld (payment date).

Op de algemene vergadering werd verder informatie gegeven omtrent de stand van zaken. Roularta laat weten dat het 2021 goed heeft aangevat. De lokale reclamemarkt bleef lijden onder de lockdown, maar de lezersmarkt en de nationale reclamemarkt evolueerden gunstig en dank zij kostenbewaking en een efficiëntere organisatie kon reeds in Q1 een positief resultaat gerealiseerd worden.

 

Roularta heeft de voorbije jaren en onder impuls van CEO Xavier Bouckaert (schoonzoon van boegbeeld Rik De Nolf), getekend voor een strategische bijsturing op velerlei vlakken. De inkomsten komen nu voor 2/3 uit de lezersmarkt (abonnementen, losse verkoop en diversificatie) en printing voor derden, en slechts voor 1/3 uit de reclamemarkt. Roularta heeft naar eigen zeggen ook het genderevenwicht bereikt door de acquisitie van de vrouwenbladen Libelle/Femmes, Flair en Feeling/Gaël enz. zowel op het vlak van de redacties als op het vlak van het lezersbereik.

Belangrijk is ook dat de digitale inkomsten aan belang winnen. Ze zorgen nu voor meer dan 30% van de reclame-inkomsten en de lezersmarkt is een combinatie van print en digitaal. Na de verkoop van de 50% participatie in Medialaan (VTM) en de recente overnames van de 50% participaties van de groep Bayard in Plus Magazine (België, Nederland en Duitsland), blijft er maar één joint venture partnership meer over:  met de groep Rossel in Mediafin (Tijd/Echo) en in de classified-sites voor de  immo- en de auto-branche.

Roularta wijst er nog op dat het een sterke balans heeft, 100% schuldenvrij is en beschikt over meer dan 100 miljoen reserves in cash en eigen aandelen. Na corona kan de reclamemarkt weer aantrekken,  kunnen de events en de reizen weer doorgaan en kan de drukkerij-activiteit weer normaal evolueren, laat het bedrijf tot slot nog weten.