Balcaen Sabine

Sabine Balcaen, zus van, kiest voor de zachte sector

WAREGEM - De ene kiest voor de harde sector, de andere voor de zachte. Sabine Balcaen, zus van Filip Balcaen, legt zich sinds kort als onderneemster helemaal toe op kunstzinnige therapie en mentale gezondheid. Vanuit een diepe overtuiging en omdat een gezonde geest in een gezond lichaam zo belangrijk is. 

Sabine Balcaen studeerde destijds TEW. "Maar ik ben altijd geboeid geweest door het zoeken naar zingeving en naar de menselijke ziel", zegt ze. "Zaken als yoga of shiatsu hebben me altijd aangesproken. Zo ben ik op een dag ook in contact gekomen met de kunstzinnige therapie en het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner. Rudolf Steiner werkte samen met kunstenaars een weg uit voor de toekomstige geestelijke ontwikkeling van de mensheid."

Voor Sabine Balcaen was het een eye opener in haar leven. Ze volgde een jaren durende opleiding om zich vertrouwd te maken met de Steiner-doctrine.

"Vandaag zijn we meer dan ooit in een bizarre tijd beland", aldus Sabine Balcaen. "De mens is verder dan ooit van zijn oorsprong. We leven in tijden waarin de noodzaak leeft om contact te maken met onze innerlijke bron. De kunst geeft je de mogelijkheid om je voelwereld te ontwikkelen en zo contact te maken met die bron. Daarin leven de beelden van je ziel. De beelden van je levensweg, het te begane pad in je leven. Contact maken met die beelden maakt dat we richting krijgen in ons leven, dat we ons leven op aarde ten volle kunnen leven en onze bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de mensheid en de aarde. Kunstzinnige therapie spreekt dus een onbewuste laag in de mens aan, die ons elk moment bepaalt. Via verschillende kunstzinnige technieken halen we die laag naar boven en gaan ermee in gesprek. Je wordt waarnemer, neutrale observator van je eigen functioneren van lichaam, ziel en geest. Dit kan confronterend zijn maar steeds verhelderend en richting gevend."

Grondige therapie

Sabine Balcaen heeft zich nu helemaal toegelegd op therapeutische sessies (individueel of in collectieve workshops) die mensen een beter en vooral diepzinniger gevoel moeten geven.

"Het gaat allemaal om het aanreiken van een balans in een mensenleven, en geloof me, veel mensen zijn daar in deze dolle wereld aan toe", aldus Sabine Balcaen. "Een balans vinden tussen hoofd, hart en wil , dat is het doel. Het gaat om een correctie op de ons omringende wereld van veel agressie en/of oppervlakkigheid. Zeg maar dat ik mensen wil helpen opnieuw vrij te denken. Maar de weg naar dat doel kan verschillen van mens tot mens."

Iedereen welkom

De kunstzinnige therapie die Balcaen aanbiedt is geschikt voor jong en oud. Voorafgaande kennis is niet vereist.

"Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met verlies, scheiding of een traumatische gebeurtenis," besluit Balcaen. "Voor jongeren is het soms zwaar om evenwicht te vinden tussen zichzelf en de buitenwereld. Allerlei ziekten halen mensen uit balans. Anderen hebben dan weer ADHD of zijn hoog begaafd of hoog gevoelig. Na een diagnostische fase worden concrete doelen gesteld in een behandelingsplan. Afhankelijk van de hulpvraag worden de technieken tekenen, schilderen en boetseren therapeutisch ingezet. Het aantal sessies kan variëren. Gebruikelijk is een reeks van zeven of twaalf, maar dit wordt in samenspraak bepaald. Ook het ritme, wekelijks of om de veertien dagen, wordt samen besproken. Aan het einde wordt geëvalueerd en bepaald of je zelfstandig verder kan."

info: WWW.sabinebalcaen.be