Sociale partners_PSEOF

Sociale partners willen groter deel van de onderwijskoek voor West-Vlaanderen

BRUGGE - De war for talent komt al jaren bijzonder hard aan in onze provincie. Mede door een onderinvestering in het hoger onderwijs, gaat 60% van onze jongeren elders studeren en keert niet (onmiddellijk) terug. Gevolg: braindrain. Omgekeerd komt nauwelijks één op de vier studenten in ons hoger onderwijs van buiten de provincie. Bovendien beschikken jongeren niet altijd over de nodige competenties. Een rekensom die zwaar doorweegt op de economie die schreeuwt om toptalent. De sociale partners, zeg maar vakbonden en werkgevers daarin gesteund door de provincie, dringen aan op actie in de onderwijssector. 

West-Vlaanderen eist daarom een hoogwaardig aanbod van ma-na-ma’s en postgraduaten. Dit was onderwerp van het socio-economisch overlegforum West-Vlaanderen, waar Voka West-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen, ABVV West-Vlaanderen, ACV West-Vlaanderen en Boerenbond met de provincie belangrijke dossiers voor de toekomst van West-Vlaanderen bespraken. Vooral Voka is al enige tijd pleitbezorger voor meer middelen naar en volwaardige opleidingen in het West-Vlaams onderwijs.

Licht in de tunnel

Er is alvast licht in de tunnel. De Vlaamse regering heeft eind december een besluit goedgekeurd waar een subsidie van 5 miljoen euro toegekend wordt aan de Provincie West-Vlaanderen om de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van ma-na-ma’s en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten te ondersteunen. Volgens de nota van de Vlaamse regering moet de Provincie West-Vlaanderen nu een concreet actieplan  opmaken. Dit gedetailleerd actieplan, zal na bespreking in de schoot van de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West), waar alle West-Vlaamse kennisinstellingen in vertegenwoordigd zijn,  worden ingediend bij het departement Onderwijs en Vorming tegen 1 april 2020. Het departement zal beoordelen of de beoogde opleidingen conform het regeerakkoord zijn. De subsidie loopt tot eind 2022.

Nood aan overleg

Belangrijk voor de Vlaamse regering én het socio-economisch overlegforum is dat de financiering ingezet wordt in functie van unieke opleidingen gericht op onze industriële en technologische speerpunten (mechatronica, machinebouw, voeding, blue energy en materialen). Hierbij dient vooral op volgende innovaties ingezet te worden om onze arbeidsmarkt future proof te maken, zo luidt de analyse. Er wordt meer bepaald gedacht aan robotics, advanced manufacturing, machine learning, Internet of things, AI (artificiële intelligentie), big data, blockchain en duurzame transitie. De universiteiten en hogescholen moeten maximaal aansluiting zoeken met deze technologische speerpunten in West-Vlaanderen. Het socio-economisch forum zal in de komende weken de West-Vlaamse kennisinstellingen uitnodigen  voor overleg.