acv_actiefoto

Sociale verkiezingen zorgen grotendeels voor status-quo ante

KORTRIJK - De sociale verkiezingen van de afgelopen maand hebben slechts kleine verschillen opgeleverd. Dat meldt het persbureau Belga. Het ACV blijft de grootste vakbond met 53 tot 55 procent bij de zetelverdeling, gevolgd door het ABVV (rond de 35 procent). Die laatste vakbond, maar ook het liberale ACLVB (met ongeveer 10 procent van de zetels), stijgen lichtjes. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten - voor bijna 95 procent van de ondernemingen - die vandaag zijn bekendgemaakt.

Zowat 4.000 ondernemingsraden en ruim 7.200 comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) worden opnieuw samengesteld in meer dan 7.000 ondernemingen met en zonder winstoogmerk. De verkiezingsprocedure voor de oprichting van een ondernemingsraad wordt opgestart zodra een onderneming gemiddeld 100 werknemers telt. Voor de oprichting van een CPBW zijn gemiddeld 50 werknemers nodig.

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijf en vertegenwoordigers van het personeel. De vertegenwoordigers van het bedrijf worden niet verkozen, zij worden gewoon aangeduid, ook voor 4 jaar.De leden van de ondernemingsraad hebben recht op heel wat informatie over het reilen en zeilen in het bedrijf, zoals financiële gegevens, maar ook bijvoorbeeld plannen rond herstructurering.Daarnaast mag de ondernemingsraad ook beslissingen nemen, bijvoorbeeld over het arbeidsreglement, en het moet toezien op de naleving van de wetgeving rond de bescherming van de werknemers.
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is dan weer bevoegd voor het welzijn van de werknemers en voor preventie: kan het werk op een veilige manier gebeuren? Is er niet te veel stress bij het personeel?

De resultaten zijn binnen

De sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd. De resultaten zijn nu bekend. De christelijke vakbond (ACV) blijft met kop en schouders de grootste vakbond. Maar het ACV lijdt wel licht verlies, ten voordele van de socialistische (ABVV) en liberale vakbond (ACLVB).

Voor de ondernemingsraden, haalt het ACV 53,32 procent van de zetels, zo'n 2 procent minder dan in 2020, maar ze blijft de grootste. Het ABVV stijgt - met zowat 1 procent - in de ondernemingsraden naar 34,61 procent van de zetels en het ACLVB stijgt naar 10,86 procent. Voor de liberale vakbond is het de eerste keer dat ze boven de 10 procent van de zitjes uitkomt.

Vrouwen boven

Ongeveer 40 procent van de verkozen vakbondsvertegenwoordigers is vrouwelijk, maar dat cijfer groeit maar traag. Dat is opvallend, want meer dan de helft van de werknemers in de ondernemingen zijn vrouwen.

"Het is belangrijk voor de representativiteit dat we daar op blijven inzetten", zegt Ann Vermorgen namens het ACV. "Als op de werkvloer minstens de helft vrouw is, zou het normaal zijn als dat bij de vakbondsvertegenwoordigers ook zo zou zijn."

foto: ACV archief