Novulo Thijs Vanhoutte en Tom Bogaert

Starter in de kijker: Novulo (Pittem) bouwt duurzame woonmodules voor hulpbehoevenden

PITTEM - De vraag naar zorgwoningen of modulaire woonoplossingen voor ouderen en zorgbehoevenden in de tuin, stijgt exponentieel. Vorig jaar vroegen 762 Belgen een zorgwoning aan. Dat is maar liefst 50 procent meer dan in 2020. Om aan die toenemende vraag een antwoord te bieden, richtte Thijs Vanhoutte samen met Tom Bogaert Novulo op. De visie is duidelijk: iedereen die hulpbehoevend is, het elementair recht van wonen op een kwalitatief en betaalbare manier ter beschikking stellen. 

 

 

Novulo – een Latijnse samentrekking voor nieuwe (novus) plaats (locus) – vloeide twee jaar geleden voort uit dakwerkersbedrijf EPDM Solutions. Het bedrijf was op zoek naar een constructeur voor hun nieuw administratief kantoor en koos er uiteindelijk voor om het gewoon zelf te doen.

Het deed eigenaar Tom Bogaert en CEO Thijs Vanhoutte meteen beseffen dat er toekomst zit in modulair bouwen en dat vooral de zorgsector er veel nood aan heeft. Zo ontstond de nieuwe onderneming Novulo, dat modulaire zorgunits bouwt en plaatst in tuinen.

Vliegende start en volledige ontzorging

In 2022 verkocht de start-up Novulo al 43 zorgwoningen die volledig aangepast zijn aan de noden van de aanvrager. Standaard beschikt die binnen de 1 à 3 maanden, na aanmelding bij de bevoegde diensten, over een zorgunit. Maar het Pittemse bedrijf gaat veel verder dan louter bouwen, verkopen of verhuren.

“We proberen ons te onderscheiden door de zorgbehoevende en de mantelzorger volledig te ontzorgen", zegt de bedrijfsleiding. "Daarin gaan we heel ver. Niet alleen bekijken we met hen hun noden en voorzien we bijvoorbeeld tilliften en intelligente lampen die de hulpbehoevende niet uit het oog verliezen. We maken ook het dossier op om de zorgwoning te melden bij de bevoegde diensten. We helpen de mantelzorger en zorgvrager met de praktische organisatie van de specifieke zorg en denken mee na over een financieel plan. Via ons krijgen ze zelfs het eerste jaar gratis mantelzorg aangeboden. Indien gewenst ondersteunen we hen zelfs bij de notaris of bij een eventuele verkoop. We kiezen dus bewust voor een holistische aanpak en willen hierin een maatschappelijke rol spelen. Daarom focussen we eerst en vooral op de zorg. Maar we gaan ook verder. We willen ook alle zorgen wegnemen bij de hulpbehoevenden. Wij begeleiden hen bij alle mogelijke facetten, van de bouwmelding bij de bevoegde diensten tot zelfs gratis het eerste jaar mantelzorg.”

Gat in de markt

Sinds kort is het dankzij het Vlaams decreet van zorgwoningen niet meer verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor mobiele gebouwen tot 50 m² in een tuin, waardoor de drempel minder hoog is en de vraag naar zorgwoningen exponentieel stijgt. Nochtans zijn heel wat geïnteresseerden, maar ook steden en gemeenten niet altijd op de hoogte ​ van de meest recente informatie over de regelgeving rond het plaatsen van een zorgwoning. Daarop wil Novulo inspelen door gemeenten en steden zelf samen te brengen en te informeren over de recentste wetswijzigingen en mogelijkheden met zorgwoningen.

“Op basis van een eigen marktstudie zagen we dat 80 procent van de Vlamingen niet bereid is of zelden de mogelijkheid heeft voor om voor hun ouders zorg te kunnen dragen”, zegt Thijs Vanhoutte. “Met vier muren is het zorgprobleem dus niet opgelost. We vinden het belangrijk dat zorgbehoevenden toch zelfstandig en onafhankelijk kunnen wonen vlak bij familie, waardoor ze veel meer bezoek krijgen en beter ondersteund worden. Het is positief voor de levenskwaliteit en voor de band met de familie."

Duurzaam bouwen

De lange termijnvisie van Novulo ligt uiteindelijk bij duurzaamheid. Standaard beschikt een zorgwoning over zonnepanelen en wordt aan energiecaptatie – en monitoring gedaan. Retentiedaken zullen in de nabije toekomst geïntegreerd worden, zodat het water op de daken kan gebruikt worden.

Daarnaast zet Novulo heel wat middelen in om te innoveren. Het doel? Een volledige energiepositieve en CO-positieve productie van modulaire woningen die op zichzelf ook energiepositief en CO-positief zijn. Concreet moet iedere woning van Novulo vanaf 2025 volledig fossielvrij zijn en onafhankelijk stroom kunnen opwekken.

Opschalen

Door eind vorige maand van Ardooie te verhuizen naar de veel ruimere Claryssesite in Pittem kan Novulo de productie van modulaire zorgwoningen opschalen. Op die manier hoeven mensen, die plots zorgbehoevend worden, minder lang te wachten op een oplossing en wil het bedrijf een antwoord bieden op de steeds groter wordende maatschappelijke vraag. Vandaag heeft Novulo op 3 dagen een zorgwoning klaar, maar dankzij de nieuwe site en geautomatiseerde productieprocessen zullen 4 units per dag gebouwd kunnen worden.