Nieuws West-Vlaanderen Sylvie Gunst stuurt wandelcoaches op pad

Sylvie Gunst stuurt wandelcoaches op pad

Sylvie Gunst stuurt wandelcoaches op pad

TORHOUT – Alle experts zijn het er over eens: in deze tijden is in beweging blijven zoveel als een must. Wandelen wordt daarbij gezien als een ideaal middel om het principe ‘mens sana in corpora sano‘ kracht bij te zetten. in de praktijk. Sylvie Gunst van het Torhoutse consultancybedrijf It Makes Sense heeft nu ook wandelcoaches ter beschikking.  

It Makes Sense heeft als missie het werkgeluk van werknemers en werkgevers te verhogen. “In tijden van corona willen we hierbij vooral inzetten op veerkracht en mentaal welzijn”, aldus Sylvie Gunst. “Omdat we vanuit onze klanten merken dat de tweede lockdown met het nodige thuiswerk nog veel zwaarder weegt dan de eerste, willen we een tandje bijsteken in het ondersteunen van mensen en organisaties op vlak van mentaal welzijn. Hierbij hebben we allereerst een e-book uitgebracht met als titel Veerkachtig in Thuiswerk. Dit e-book bevat een 20-tal concrete tips en tricks om dagelijks te kunnen inzetten. Want mentale hygiëne is een werkwoord waarmee je aan de slag moet blijven. We kunnen als werkgever meehelpen om het mentale welzijn van onze medewerkers te bevorderen, maar een deel is ook hun verantwoordelijkheid. En met het thuiswerk is dit eigen aandeel nog een stuk groter geworden. Niet iedereen weet hoe jij daarmee moet omgaan of is van nature uit of vanuit de opvoeding gezegend met een grote veerkracht. Vandaar dat we hierin ondersteuning willen bieden.”

Samen uit samen thuis

Sylvie Gunst ervaart naar eigen zeggen ook dat de druk op zaakvoerders en leiders in deze tijden heel hoog ligt. Dit maakt dat zij meer dan ooit bezig zijn met toekomstgerichte acties, nieuwe markten aanboren en structuren opzetten waarbij ze zelf aangeven minder te kunnen bezig zijn met reflectie op hun eigen gedrag en welzijn. “In crisissituaties is het in eerste instantie belangrijk dat zij bezig zijn met het nemen van beslissingen die het financieel gezond houden van hun onderneming ten goede komen”, vindt Gunst. “Maar als de crisis langer duurt, zoals nu, is het ook belangrijk dat er terug aandacht gaat naar het welbevinden van medewerkers.  Daarom hebben wij met It Makes Sense een mobiel veerkracht team, met professionele coaches,  in het leven geroepen om mensen die thuiswerken te ondersteunen. We willen  hierbij inzetten op wandelcoaching. Uit bevragingen weten we dat thuiswerk voor de één al wat lastiger is dan voor de ander. Dit hangt heel sterk af van de persoonlijkheid van mensen. Ook heeft de één veel meer moeilijkheden om structuur in te bouwen en pauzes in te lassen in zijn dagelijkse werk dan de ander.  Met het mobiele team van It Makes Sense gaan wij op verplaatsing in de buurt van de medewerker om te coachen, om een onafhankelijk klankbord te zijn en om mensen te ondersteunen het thuiswerk beter aan te pakken. Concreet rijdt één van onze coaches naar een punt in de buurt van uw medewerker voor een wandelcoaching van 1 uur. In onderling overleg met de medewerker spreken we een tijdstip en plaats af.  Deze coachings zijn ook een  manier om te scannen wat er leeft binnen de organisatie. Dit kan worden teruggekoppeld naar de leidinggevenden zodat ook die hier verdere acties kan in ondernemen. Idealiter zou zijn dat we zaakvoerders opleiden om deze mobiele interventies zelf te gaan doen, maar vaak ontbreekt, en nu zeker de tijd hiervoor. Naast het luisterend oor willen wij ook het belang van bewegen in de natuur in de kijker zetten. Want het is bewezen dat minimum een half uur per dag wandelen helpt om angsten en stress te voorkomen, het bevordert de slaap en het wakkert de creativiteit aan.”

Voor het mobiele veerkracht team kunnen ondernemingen beroep doen op de steunmaatregelen van de overheid, inclusief dus de steun via de KMO-Portefeuille.

 

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Meest gelezen in deze regio