Tshore_v2

Syntra West trekker in ambitieus Europees opleidingsproject voor offshore windenergie

BRUGGE - In het project T-shore werken 5 landen samen (België, Nederland, Noorwegen, Ierland en Denemarken) met vooraanstaande partners om op het domein van de windmolen energie de nodige opleidingen te voorzien. Dit project wordt gefinancierd door Erasmus+ en loopt vier jaar. De West-Vlaamse Syntra West Groep is trekker in dit ambitieuze Europese project.

Offshore windenergie zal in de komende jaren voor een verdere toename zorgen van de kwalificatiebehoefte in technische skills en zal nood hebben aan internationalisering en harmonisering van kwaliteits- en kennisregels. De EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 vereist een 25-voudige toename van de geïnstalleerde offshore windcapaciteit. Reeds in de komende 10 jaar moet het volume van offshore windenergie in Europa stijgen van 25 GW tot meer dan 110 GW.

Dit gegeven zal enorme gevolgen hebben voor de behoefte aan gekwalificeerd personeel, de behoefte aan harmonisatie en de behoefte aan internationale samenwerking. Net daar wil het project T-shore een vooraanstaande rol spelen.

“De meeste partners in het project kennen elkaar al langer vanuit vorige energieprojecten, zoals VETWind I en II en willen blijvend inzetten op verdere harmonisering én hoge kwaliteit van opleidingen, zodat het niveau van kennis internationaal gelijkwaardig is”, zegt Benedikte Tryhou, project manager T-shore. “We werken hiervoor niet alleen samen met kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook met de sector zelf om kort op de bal te spelen. Via een netwerk willen we deze samenwerking  ook verduurzamen, zodat alle cocreatie ook na de projectduur (4 jaar) kan blijven werken.”

Eind oktober vond een gesmaakte fysieke kick-off plaats in BlueBridge Oostende met alle projectpartners. Nu wordt de uitrol van het project  concreet.