Hercull 23

Tandem Jan Hooijmaaijer-Maarten Allijns (Hercull) schakelt versnelling hoger met aanleg van kmo-zones

KORTRIJK - De Kortrijkse projectontwikkelaar Hercull, dat zich unilateraal gooit op de aanleg van duurzame kmo-parken, vierde zopas zijn vijfjarig bestaan. Met klinkende resultaten. Daar blijft het niet bij want Hercull schakelt nu nog een versnelling hoger met liefst 9 kmo-bedrijvenparken die in de pipeline zitten, waarvan er 7 in West-Vlaanderen komen te liggen. 

Als West-Vlaanderen zijn welvaart wil blijven behouden en bestendigen, dan is 'ruimte om te ondernemen' een essentiële voorwaarde. Hercull, het bedrijf van Jan Hooijmaaijer en Maarten Allijns, heeft de boodschap begrepen en timmert aardig aan de weg.

De cijfers spreken voor zich: liefst 130 kmo-units werden op verschillende plaatsen al uit de grond gestampt. De bedrijvenparken rezen, wat West-Vlaanderen betreft, de voorbije jaren uit de grond in Wielsbeke, Kuurne, Ingelmunster, Lauwe, Brugge en Kortrijk. Laatste voorbeeld in de rij is het bedrijvenpark Kratos op de grens tussen Kortrijk en Marke (Baliestraat), waar 24 bedrijven een nieuwe vaste stek vonden, alsook de snelste (publiek toegankelijke) laadpalen die momenteel in het Kortrijkse beschikbaar zijn. "Duurzaamheid is essentieel in onze aanpak", aldus Jan Hooijmaaijer en Maarten Allijns. “Te beginnen met duurzaam ruimtegebruik en uiteraard het inzetten op een goede waterhuishouding, zonnepanelen, laadpalen, enzovoort.”

Een eigen speurneus

Hercull moet het naast duurzaamheid ook vooral hebben van zijn eigen speurneus. "Een neus hebben voor opportuniteiten en dus voor beschikbare gronden, is onze grootste troef", stelt Maarten Allijns. "Zowel bestaande en verouderde gebouwen als nieuw aangesneden gronden (de hoofdmoot) komen in aanmerking. Vervolgens bouwen we met hoog aangeschreven architectenbureaus. In het hele doorloopproces vinden we het ook belangrijk om on speaking terms te gaan met de lokale overheden, de omwonende burgers of de intercommunales zoals WVI of Leiedal. Waar we met de intercommunales kunnen samenwerken, laten we die kans niet liggen. Eerder dan een concurrent zien we hen als een partner in het streven naar de bedrijvenparken van morgen."

Vraag blijft

Hecull zet naar eigen zeggen ook in op planologische ruil. "We trachten samen met een gemeente de optimale locatie van een industriezone te achterhalen en een bestaande, vaak niet opportune, industriële locatie in het Gewestplan, van locatie te wijzigen", luidt de boodschap. "Noem het een rechtzetten van wildgroei aan industriële locaties (‘paarse sproeten’) die stammen uit het verleden. Alle betrokken partijen zijn daarbij winnaars. We gaan voor optimaal gebruik van gronden, op de juiste locatie."

Volgens de eigenaars van Hercull ontbreekt het alvast in West-Vlaanderen niet aan mogelijkheden. Hercull heeft grote plannen voor de komende jaren. Zo liggen nu al de plannen vast voor 7 nieuwe bedrijvenparken in West-Vlaanderen, en meer bepaald in Tielt (5 hectare), Bredene, Marke (Delabie-site), Sint-Baafs-Vijve, Zwevegem, Hooglede en Oostrozebeke. In totaal goed voor 220.000 vierkante meter nieuw aan te snijden gronden voor ondernemers. "Want de vraag, die blijft”, aldus nog Maarten Allijns.