ABVV Erik Van Deurzen

Vakbond ABVV doorploegt de jaarrekeningen van 25 West-Vlaamse topbedrijven en eist bij wijze van kerstboodschap ‘deel van de koek’

KORTRIJK - De socialistische vakbond ABVV komt net voor het jaareinde met zijn eigenste boodschap. Terwijl de Nationale Bank tot de conclusie komt dat er géén plaats is voor loonsverhogingen, vindt het ABVV van wel. De vakbond dook in de door 25 toonaangevende West-Vlaamse bedrijven neergelegde jaarrekeningen en becijferde de winstmarges. Op basis van die gegevens besluit de vakbond dat er zeker marge is voor een loonverhoging toe te kennen van 3%, zonder te hard te raken aan de winst die de bedrijven maakten. Gemakkelijkheidshalve wordt vergeten dat bedrijven ook moeten investeren, competitief moeten blijven, reserves dienen aan te leggen en dit jaar ook al een zware indexering achter de rug hebben.  

Met de einde van het jaar in het vooruitzicht, wil het ABVV nog één laatste actie alvorens het jaar af te sluiten. Dat staat nog deze week te gebeuren.

Het ABVV komt aan de vooravond van Kerstmis met een eigen boodschap. “We maakten de berekening op basis van de jaarrekeningen van 25 toonaangevende West-Vlaamse ondernemingen”, vertelt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris van het ABVV West-Vlaanderen. “Daar stelden we een omzetstijging vast van 13,02% en een collectief gemaakte winst van 1 miljard 505 miljoen euro. Als die bedrijven al hun personeel een loonstijging van 3% zouden toekennen, want het is natuurlijk dankzij het personeel dat ze dergelijke winsten kunnen maken, zouden nog altijd 92,25% van die winst overhouden.”

Nood aan nieuwe wet

De socialistische vakbond laat weten te betreuren dat ze niet vrij kan onderhandelen over loonverhogingen. Dat komt door de fameuze wet op het concurrentievermogen, ook wel de wet van ’96 genoemd. "Concreet betekent dit dat in sectoren en bedrijven waar de winstmarges jaar na jaar stijgen, de werknemers die mee die winstmarges mogelijk maken hier niet mee van kunnen profiteren", laat het ABVV in een persbericht weten. "We zien de productiviteit al jaren toenemen, maar het loonaandeel volgt niet diezelfde trend, zoals dat vroeger wel het geval was."

Duidelijke boodschap

De werkgevers schermen steeds met het concurrentievermogen ten aanzien van onze buurlanden, maar die plaat is stilaan ook grijs gedraaid, vindt het ABVV nog. "Cijfers van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven tonen namelijk aan dat de vermeende loonkostenhandicap drie maal lager zal zijn dan eerder voorspeld", aldus de West-Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond. "Ook een recente studie van de Nationale Bank van België bevestigt dit."

Het ABVV voert daarom actie met de slogan 'Eerlijk deel van de koek'. “Onze boodschap is duidelijk”, besluit Erik Van Deursen. “Hervorm de wet van ’96 en maak vrije loononderhandelingen weer mogelijk. Zo zorgen we er opnieuw voor dat werknemers hun eerlijk deel krijgen.”