Villa Rozen Foto Fondsenwerving

Villa Rozerood doet ook appel aan de West-Vlaamse bedrijfswereld

DE PANNE - Villa Rozerood in De Panne is een - we wikken onze woorden - zonder meer uitzonderlijk sociaal project. Hulp behoevende kinderen, omwille van zware en vaak ongeneeslijke ziekte, krijgen er een bijzonder warm onderkomen. Omdat koken geld kost, en omdat de steun van de overheid bepaald niet toeneemt, pakt algemeen directeur Bart Devos nu uit met een primeuractie: hij wil sponsoring werven bij de West-Vlaamse bedrijfswereld. Ons advies: niet twijfelen. Een handvol West-Vlaamse bedrijven steunt reeds jarenlang maar anoniem Villa Rozerood.      

Een unieke voorziening in België, gelegen in De Panne. Dat is Villa Rozerood. "Onze missie is gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren een respijt- en ontspanningsverblijf aanbieden, met zorg op maat, om hen op adem te laten komen en hun batterijen op te laden", vertelt algemeen directeur Bart Devos."We bieden een adempauze aan gezinnen tegen uiterst sociale, niet kostendekkende voorwaarden omdat deze gezinnen reeds veel medische kosten hebben en vaak nog bijkomend inkomstenverlies lijden om voor hun kind te kunnen zorgen. Wij doen in het kader van ‘integrale zorg’ veel meer dan de overheid van ons verlangt.  Tot op heden konden wij om en bij de 45.000 verblijfsnachten aanbieden, 45.000 mooie herinneringen.  Drieënhalf keer zoveel dan waarvoor we gesubsidieerd worden."

Actie 500 maal 1.000 euro

De context is duidelijk, de financiële nood ook. Bart Devos pakt via een mailing uit naar een bijkomende geldbron. "Om onze doelstellingen blijvend te realiseren moeten wij jaarlijks op zoek gaan naar bijkomende financiële middelen ten belope van minstens 350.000 euro onder de vorm van fondsenwerving, sponsoring of donaties", aldus Devos. "Daarom lanceren we nu ons nieuw initiatief : 500 sponsors x 1.000 euro. Ons ultieme doel met dit project is 500 geëngageerde bedrijven te vinden die zich met ons willen verbinden gedurende een bepaalde periode (3 à 5 jaar) waarbinnen elk bedrijf ons jaarlijks met 1.000 euro steunt. Samen met onze ‘Ambassadeurs Villa Rozerood’ willen wij tevens een zo groot mogelijk Villa-Rozerood-netwerk creëren.  Dit netwerk moet ons helpen om nog meer gezinnen met een zwaar ziek kind een adempauze te bieden.

Blijft de vraag: wat mogen bedrijven verwachten van Villa Rozerood? "Wij vermelden u en uw organisatie op onze website onder de rubriek sponsoring, met logo en link naar uw website, als een bedrijf dat helpt om een maatschappelijk doel na te streven door gezinnen met zwaar zieke kinderen een gezicht en een stem te geven in onze samenleving", dixit Devos nog. "De steun waarborgt de toekomst van Villa Rozerood en geeft, samen met ons, die gezinnen met zwaar zieke en zorgbehoevende kinderen een ‘nieuwe adem door warme zorg’."

info: Door een klik op de link: www.villarozerood.be/video

of de website: www.villarozerood.be