Vissersboot

Visserijsector heeft het krap moeilijk

OOSTENDE - Op amper tien jaar tijd daalde het aantal werknemers in de Vlaamse visverwerkende industrie met bijna 25 procent. Tegelijkertijd was er een opmerkelijke stijging van het aantal aan de VDAB gemelde vacatures vanuit bedrijven uit de visverwerkende nijverheid, maar deze raken steeds moeilijker ingelost. Een en ander blijkt uit een recente parlementaire vraag. Critici vinden dat de visserijsector - die zich vooral situeert in West-Vlaanderen - door de Vlaamse regering te weinig in de kijker wordt gezet, om niet te zeggen aan haar lot wordt overgelaten.

In 2010 waren er in de Vlaamse visverwerkende sector nog 843 VTE’s (voltijdse equivalenten) actief, in 2020 was dit aantal al gereduceerd tot 646. Een daling van maar liefst 23,5 procent. Het aantal vacatures in de visserijsector neemt echter toe, alleen raken die steeds moeilijker ingevuld.

Uit het antwoord dat minister van Economie Jo Brouns recent gaf op een parlementaire vraag, blijkt dat er in 2021 meer dan 200 vacatures vanuit bedrijven uit de visverwerkende nijverheid rechtstreeks aan VDAB gemeld werden, wat meer dan vijf keer zo veel is als de 38 vacatures in 2016. In 2022 raakten tot en met de maand september amper twee vacatures ingevuld, terwijl er al elf geannuleerd moesten worden. Ook het aantal cursisten voor de visserij-opleidingen bij de VDAB zijn in vrije val. Voor de opleidingen van visfileerder, vislosser en vissorteerder heeft zich in 2022 niemand ingeschreven. Vorig jaar ging het nog om elf cursisten en in 2018 zelfs nog om 46.

In bepaalde politieke kringen wordt gevreesd voor de teloorgang van de visserijsector. Uit eerdere antwoorden van toenmalig minister van Visserij Hilde Crevits bleek ook al dat het aantal vissersboten aan onze kust sinds 2000 al bijna met de helft afgenomen is.