Waregem blauwpoort (002) (2)

Vlaams minister van Economie Jo Brouns bevestigt chronisch gebrek aan bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

WAREGEM - De Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem bond de voorbije dagen de kat de bel aan met een parlementaire vraag over de voorraden aan bedrijventerreinen in Vlaanderen. Uit het antwoord van minister Jo Brouns werd nog eens één van de Achillespezen van de West-Vlaamse economie blootgelegd. 

Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger van CD&V Kurt Vanryckeghem opvroeg bij Vlaams minister van economie Jo Brouns blijkt dat bijna de helft van het effectief aanbod bedrijventerreinpercelen in Limburg ligt en slechts 16% van het effectief aanbod in West-Vlaanderen. In de top 10 van gemeenten met het grootste effectief aanbod aan bedrijventerreinen staat - na de top 3 van Lommel, Genk en Beringen - Oostende als enige West-Vlaamse stad op de zesde plaats.

Wat de 'totale potentie in aanbod' betreft (gronden die mogelijks ooit in aanmerking komen) valt het op dat de meeste grond géén eigendom is van de overheid. In West-Vlaanderen is zelfs amper 2% van de totale potentie in eigendom van de overheid. De provincie komt daarmee ver achter de voorlaatste met 9% overheidseigendom.

In de top 10 van gemeenten met de grootste totale potentie in aanbod staan opvallend veel West-Vlaamse steden, waaronder Roeselare met 8%, gevolgd door Waregem en Brugge met elk 7% ten opzichte van de provincie, en tot slot Kortrijk met 6%.

Uitgifteplan door de gemeenten

Vlaams parlementslid Kurt Vanryckeghem peilde ook naar de visie om reserves beter en sneller te activeren ten behoeve van de bedrijven. De minister wil dit doen door de gemeenten hierbij te betrekken, die op bovenlokale schaal een uitgifteplan kunnen opmaken waarin ze aangeven hoe ze met nog onbeschikbare, onbenutte of vrijkomende ruimte willen omgaan. Volgens de minister zullen de gemeenten hierbij ondersteund worden door een dienstverlener die door VLAIO wordt aangesteld.

Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem verwelkomt elk initiatief dat de ontwikkeling kan stimuleren.

Blauwpoort in Waregem

In Waregem wordt in elk geval reikhalzend uitgekeken naar de lang verwachte ontwikkeling van site Blauwpoort. De grondverwerving door de intercommunale Leiedal loopt zoals verwacht, met reeds 96% van de grond in eigendom. Ondertussen wordt de archeologiestudie reeds uitgevoerd sedert begin dit jaar. Afhankelijk van de resultaten moet er nog een vervolgonderzoek gebeuren, maar ondertussen is er al een masterplan lopende.

Als alles verder optimaal verloopt, verwacht Leiedal dat de infrastructuurwerken kunnen opgestart worden in najaar 2025. Dan zullen ook de prijzen gekend zijn en kan men aan de slag met de vele kandidaten aan de hand van selectiecriteria. Bouwaanvragen van bedrijven die zich daar komen vestigen, kunnen dan parallel lopen met de wegenwerken, zodat de eerste bedrijven mogen verwacht worden in 2026.