Acerta Werkschakelpunten—werkblad-PPT-(CONS-013-2301)-3

Vlaio en VDAB komen met nieuw HR-concept: Werkschakelpunten

BRUGGE - Vlaio en VDAB komen in West-Vlaanderen met een nieuw concept voor de dag: Werkschakelpunten. De bedoeling is om werknemers die om welke reden dan ook niet meer passen in de functie waar ze zitten, terug aan een passende job te helpen vóór er sprake is van ontslag, tijdelijke werkloosheid of ziekte. Met andere woorden: het gaat om een transitie werk-naar-werk. Acerta Consult engageerde zich om gedurende twee jaar de schouders te zetten onder twee van de vier actieve Werkschakelpunten, waaronder het Werkschakelpunt West-Vlaanderen.  

Wat doe je als jouw transportbedrijf omschakelt van fossiel naar elektrisch en niet al je mensen kunnen daarin mee? Wat doe je als het werk in de keuken van jouw zorginstelling voor een medewerker fysiek te zwaar wordt? Wat doe je met een oudere werknemer die aangeeft de zin in het werk wat te zijn verloren? Wat doe je als iemand uit een lange afwezigheid terugkeert en dat werk is ondertussen tot ieders tevredenheid overgenomen door een collega?

Werkschakelpunten zorgen ervoor dat als een job niet meer past, het niet tot een ontslag vanuit de werknemers of de werkgever hoeft te komen. Voor bedrijven met een (tijdelijke) mismatch gaan Werkschakelpunten op zoek naar oplossingen: intern of extern, tijdelijk of permanent, voltijds of deeltijds. Acerta Consult zet zijn schouders onder het Werkschakelpunt West-Vlaanderen.

Flexibele invulling

Cleo Kinnaer, projectverantwoordelijke werkschakelpunten, geeft tekst en uitleg: Met de Werkschakelpunten kunnen we bijvoorbeeld bedrijven helpen piek- en dalmomenten te overbruggen. Dit kan verschillende vormen aannemen: werkgevers die werknemers delen, een tijdelijke detachering, uitwisselstages, elke case is anders. De rode draad is dat ontslag wordt vermeden, dat mensen niet eerst in de werkloosheid hoeven te vallen voor ze weer een job hebben die hen past.”

De Werkschakelpunten analyseren elke case en leiden de vragende partij toe naar een geschikte dienstverlener. De werknemer kan ondersteuning krijgen bij onder meer heroriëntering, het opleidingsaanbod, de zoektocht naar een andere job, advies rond solliciteren.  Duurzame loopbanen zijn bij Acerta een belangrijk thema, omdat dat de manier is voor werkgevers om bij te dragen aan de verhoging van de werkzaamheidgraad. Werkschakelpunten is daar een mooie toepassing van.

Nu nog een netwerk

Bij het Werkschakelpunt West-Vlaanderen startte Acerta Consult een klankbordgroep op, met daarin lokale bedrijven en sectorfederaties, om het concept verder te optimaliseren.

Zegt Cleo Kinnaer: “Zo leerden wij bijvoorbeeld dat er bij werkgevers soms schroom is om het idee van een (tijdelijke) andere job aan te kaarten bij de werknemer. Of we merkten dat werkgevers nog te weinig bekend zijn met bijvoorbeeld jobcrafting. Als werkschakelpunt hebben we dus ook een sensibiliserende rol te spelen. De volgende stap is dat we rond Werkschakelpunt West-Vlaanderen een netwerk willen opzetten van werkgevers die er wel wat in zien om niet alleen te kijken binnen de eigen bedrijfsmuren maar ook daarbuiten. Nu werken we nog veel ad hoc. Bij deze dus de oproep aan werkgevers uit West-Vlaanderen: ben je bereid je met andere werkgevers te verenigen in een netwerk voor het optimaal inzetten van medewerkers? Laat het ons zeker weten. Hier valt samen winst te boeken. ”

 

 

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo’s en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1750 medewerkers, verdeeld over 26 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Meer dan 1 starter op 4 passeert effectief langs ACERTA’s ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 organisatie op 4 maakt gebruik van haar hr- en/of payrolloplossingen.

 

Voor meer informatie: