Zeebrugge haven 21 nieuw

Voka-Apzi benadrukt met aandrang het belang van de Vlaamse havens

ZEEBRUGGE - “De Vlaamse zeehavens zijn van cruciaal maatschappelijk belang voor Vlaanderen als bron van inkomsten en werkgelegenheid. Het gaat om strategisch kritische infrastructuur, het is de ruggengraat van de economie en de motor voor de verduurzaming van onze Vlaamse industrie.”

Voka en van Apzi (de vereniging van havenbedrijven in Zeebrugge) benadrukken het economisch belang van de havens en ze baseren zich daarbij op documenten van de Vlaamse overheid en van de Vlaamse regering. De oproep komt niet toevallig aan de vooravond van mogelijks nieuwe acties van de landbouwers. 

De Vlaamse havens zijn van cruciaal maatschappelijk belang. De bedrijven zorgen er – rechtstreeks en onrechtstreeks - voor meer dan 230.000 jobs. Ze investeren er ook meer dan 5 miljard euro per jaar, veelal in duurzaamheid en tonen zich op die manier een voorloper in de verduurzaming van de Vlaamse industrie. Zonder Vlaamse havens, zou de Vlaamse welvaart er heel anders uitzien.

Die essentiële positie maakt van de havens een geliefd doelwit voor al wie ontevreden is en dat publiek wil manifesteren, stelt Voka-Apzi in een gemeenschappelijk schrijven. "Met een paar strategisch geplaatste blokkades of gerichte acties, kan een buitenproportioneel grote schade berokkend worden", zo stellen beiden organisaties. "De tactiek – het doel heiligt de middelen – komt regelrecht uit een handboek van Machiavelli, zij het totaal onbezonnen, onverantwoord en dus ongeoorloofd. Tenminste, als iedereen het nog eens is dat onze havens van cruciaal maatschappelijk belang zijn?"

Grote schade

Één dag boycot van de havenactiviteit kost 82 miljoen euro aan toegevoegde waarde, zo hebben Voka en Apzi samen berekend. Dat is 10% van de meerwaarde die elke dag in Vlaanderen wordt gerealiseerd. En dat is zonder alle afgeleide schade buiten de haven gerekend. Een blokkade verstoort de normale stroom van een miljoen ton aan in- en uitgaande goederen. Net die immense flow maakt van onze havens de logistieke draaischijf en één van dé steunpilaren en troeven van de hele Vlaamse economie.

Bovenal is het ook een smet op de internationale reputatie van Vlaanderen, laat de tandem Voka-Apzi nog weten. We moeten hopen dat de buitenlandse hoofdkwartieren van internationale bedrijven – die beslissen over de volgende investeringen – niet de rekening presenteren voor een stijgende onberekenbaarheid van ons logistiek systeem. En dat Vlaanderen vooraan in de rij kan blijven staan om de duurzaamheidsversnelling door te zetten.

Geen doelwit

Als de Vlaamse zeehavens écht van cruciaal maatschappelijk belang zijn, dan moeten actiegroepen de verantwoordelijkheid tonen om dit te erkennen, zo luidt het besluit vanuit de hoek van Voka-Apri. "We roepen hen op om niet telkens de achilleshiel van de economie te viseren", stelt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen. "Om die tactieken ondergeschikt te maken aan een reëel hoger – want algemeen - belang. Indien onverantwoordelijkheid triomfeert, dienen lokale en bovenlokale overheden in te grijpen. Het is aan hen om havens, als kritische infrastructuur, steeds logistiek bereikbaar te houden en kordaat op te treden als die voorwaarde niet ingelost wordt. De Vlaamse havens zijn van cruciaal maatschappelijk belang, geen gijzelingsdoelwit."