zeebrugge haven luchtfoto 19

Voka juicht estuaire vaart richting Nederland toe

BRUGGE, ZEEBRUGGE - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne hebben een intentieverklaring pro estuaire vaart ondertekend met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Estuaire schepen mochten al varen vanuit Zeebrugge over de Noordzee en via de Westerschelde naar Antwerpen, maar mochten niet aanmeren in een Nederlandse haven langs het traject. Dat België en Nederland daar nu verandering in brengen, is volgens Apzi-Voka West-Vlaanderen een positieve ontwikkeling.

 

Estuaire schepen zijn versterkte binnenschepen die vanuit de haven van Zeebrugge over de Noordzee naar de Westerschelde in Nederland varen. Ze vormen een belangrijke schakel in de hinterlandontsluiting van Zeebrugge, omdat de gewone binnenvaartinfrastructuur ontoereikend is. Via het kanaal Gent-Brugge kunnen enkel schepen varen die maximaal 1.500 ton goederen kunnen vervoeren, en is er een moeizame aantakking op het Seine-Scheldebinnenvaartnetwerk.

Vermits moderne binnenschepen richting 3.000 à 4.000 ton evolueren, kunnen steeds minder binnenschepen tot in de haven varen. Het resultaat is dat minder dan een half procent van alle goederen die in Zeebrugge behandeld worden, via de binnenvaart aan- of weggevoerd worden. Als alternatief werd daarom werk gemaakt van de estuaire vaart (langs de kust). Het is een geschikte manier om grote hoeveelheden goederen (zoals containers) richting Antwerpen en het Rijngebied te vervoeren.

En-en verhaal

De deal met Nederland is een belangrijke horde die genomen werd, maar betekent niet dat alle obstakels nu weg zijn voor de natte hinterlandontsluiting van Zeebrugge. Voka toont zich al vele jaren een absolute voorstander van een opwaardering van het zogenaamde Schipdonkkanaal.

Volgens Marc Adriansens, voorzitter Apzi-Voka West-Vlaanderen, is en blijft de verbinding via het water vanuit Zeebrugge naar het hinterland heel belangrijk. “Al jarenlang ijvert Apzi-Voka voor een en-enverhaal: Zeebrugge moet bereikbaar zijn via de estuaire vaart én via een binnenvaartverbinding voor schepen van minimaal 2.500 ton”, zegt Marc Adriansens. “De estuaire vaart kende tot nu juridische problemen en onzekerheden, dus wij juichen toe dat die aangepakt worden. Maar anderzijds blijven de technische voorwaarden waaraan een estuair schip moet voldoen, toch zeer streng. Daardoor is zo’n schip duur om te bouwen, onderhouden en bemannen, wat dan weer als gevolg heeft dat de estuaire vloot heel klein is. Bovendien is dit type schepen te groot om er de Leie mee op te varen richting Oost- en West-Vlaanderen en Frankrijk. Voor die bestemmingen hebben we dus nog altijd de gewone binnenschepen nodig.”

Positieve evolutie

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, verwelkomt in elk geval de overeenkomst tussen België en Nederland. “De intentieverklaring moet nu verder geconcretiseerd worden”, zegt hij. “Wij vragen de overheid om niet enkel de juridische, maar ook de technische voorwaarden te versoepelen. Zo zullen meer bedrijven willen investeren in de bouw van nieuwe estuaire schepen. Die zijn dringend nodig, aangezien de trafiek groeit en ook de haven van Oostende interesse toont in deze transportmodus.”