Ventilus

Voka laat zijn licht schijnen op capaciteitsproblemen van West-Vlaams elektriciteitsnetwerk

KORTRIJK - Er is in de huidige situatie West-Vlaanderen geen plaats meer voor zonne- of batterijparken, en ook niet voor windturbines. Tot die bevinding komt Elia na het nodige studiewerk. De uitspraak moet ook gezien worden in het licht van de al dan niet aanleg van de hoogspanningslijn Ventilus doorheen de provincie. Voka West-Vlaanderen pleit nog maar eens voor de komst van Ventilus om in de toekomst bevoorradingsproblemen inzake energie te vermijden.    

Voka West-Vlaanderen reageert ongerust, maar niet verrast op de aankondiging van Elia. “Het elektriciteitsnet raakt meer en meer verzadigd en dat is tegelijk positief en negatief", aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "Positief omdat we met ondernemingen en gezinnen duidelijk werk maken van de energietransitie. Aan de andere kant betekent dit ook dat de capaciteit op het net dag na dag afneemt voor projecten die deze transitie moeten versnellen. Dat is uitermate zorgwekkend, maar voor ons geen verrassing.”

Nood aan duurzame investeringen

De werkgeversorganisatie waarschuwt al langer voor duurzame investeringen en jobs die in het water dreigen te vallen als de hoogspanningslijn Ventilus er niet op tijd komt.

“We moeten voor nieuwe projecten een mogelijke aansluitingsstop vermijden", vindt Mons. "Dat betekent dat Ventilus op tijd operationeel moet zijn. Nog meer oponthoud kunnen we ons niet permitteren. Ook niet als we in Vlaanderen onze klimaat- en energiedoelstellingen willen behalen.”