Jan Jambon – Septemberverklaring Foto: BELGA

Voka valt met de mond open over septemberverklaring van de Vlaamse regering

KORTRIJK - Voka West-Vlaanderen ondersteunt de beslissingen van de Vlaamse regering om de arbeidsmarkt beter te doen werken. De maatregelen rond kinderopvang en de versterking en uitbreiding van de jobbonus zullen meer mensen de stap naar werk doen zetten. De quasi volledige afbouw van het doelgroepenbeleid zijn voor Voka West-Vlaanderen evenwel een moeilijk te verdedigen maatregel. Ondernemingen moeten net blijvend ondersteund worden om doelgroepen - denk vooral aan oudere werknemers - in dienst te nemen en te houden.

"Wat we niet begrijpen is de uitdoving van de doelgroepenkorting en dat zonder overleg met de sociale partners. Dit is een pure besparingsmaatregel, zonder het debat over de doelgroepenkorting en het levenslang leren ten gronde te voeren. Daarom kijken we toch met gemengde gevoelens naar deze septemberverklaring”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Positieve kinderopvang

De Vlaamse regering engageert zich wel om extra plaatsen te creëren door bedrijven te laten investeren in kwalitatieve kinderopvang. Voka lanceerde dit voorstel eerder dit jaar.

“Ondernemingen zijn bereid om mee te investeren in bijkomende kinderopvangplaatsen", legt Bert Mons uit. "De Vlaamse regering pikte dit signaal op en zal de regelgeving aanpassen zodat dit flexibeler en financieel interessanter wordt. We vragen dat ook de federale regering hierop voortbouwt door de fiscale aftrek te verhogen voor ondernemingen die meehelpen om het kinderopvangprobleem op te lossen.”

Wat met de oudere werknemers?

De positieve maatregelen om de arbeidsmarkt te dynamiseren (zoals de jobbonus en sterke focus op STEM-opleidingen) worden evenwel overschaduwd ​ door de beslissing van de Vlaamse regering om te snoeien in de doelgroepenkorting, stelt Voka nog. De doelgroepenkorting stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen voor wie de afstand tot werk groot is. Zonder overleg met de sociale partners wordt de doelgroepenkorting voor bijna alle doelgroepen - maar voor oudere werknemers in het bijzonder - nu stelselmatig uitgedoofd.

"Voor werkgevers betekent dit een verhoging van de loonkosten die al torenhoog zijn", vindt Bert Mons. "De besparing komt bovendien op een moment dat de activering nog meer wil inzetten op het ontsluiten en toeleiden van de arbeidsmarktreserve richting arbeidsmarkt en dus richting aanwerving door ondernemingen. Bovendien is inzetten op langere loopbanen en het verhogen van de effectieve uitstapleeftijd, de meest voor de hand liggende maatregel in de huidige krappe arbeidsmarkt waar meer ouderen stoppen dan jongeren starten."

Bert Mons besluit: "Snijden in de doelgroepenkorting is een verliesverhaal. In plaats van deze kortzichtige besparing zou de Vlaamse regering beter het debat aangaan over een nieuwe invulling van het doelgroepenbeleid en het levenslang leren. Dit wordt een belangrijke werf voor de volgende Vlaamse regering.”