Voka West-Vla origineel

Voka West-Vlaanderen mengt zich ook in stikstofdossier

KORTRIJK - Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept de Vlaamse regering op om het voorstel van het stikstofdecreet grondig bij te sturen en voldoende wetenschappelijk en juridisch te onderbouwen. Na een eerste analyse van het advies van de Raad van State moet volgens Voka West-Vlaanderen het voorliggende decreet in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt. De motivering en de wetenschappelijke en juridische onderbouwing van het voorstel van decreet zijn twijfelachtig en dus voor verbetering vatbaar, aldus de werkgeversorganisatie.

Stuur het decreet bij, zo niet dreigt de chaos, zo stelt Voka West-Vlaanderen onomwonden. Het politiek stikstofakkoord zoals gesloten in de Vlaamse regering op 10 maart 2023 moet wel gerespecteerd worden, vindt Voka nog. Het onderscheid in behandeling tussen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) moet beter onderbouwd worden om juridisch overeind te kunnen blijven.

“Zonder goedgekeurd stikstofdecreet dreigt op korte termijn grote chaos", zo stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "De Vlaamse economie zal geconfronteerd worden met een feitelijke vergunningenstop, tot stilstand komen en gigantische economische schade leiden in alle sectoren. Helemaal opnieuw beginnen onderhandelen is geen optie. Dat zou jarenlange vertraging met zich meebrengen en nog meer onzekerheid creëren. De Vlaamse regering moet snel het signaal geven aan ondernemingen en investeerders dat ze het stikstofprobleem onder controle zal brengen. Nu doorzetten met de noodzakelijke aanpassingen is de enige weg vooruit.”