Boerenprotest 24

Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht op akkoord met de boeren

KORTRIJK - Voka West-Vlaanderen is opgelucht dat er donderdagavond een akkoord bereikt werd tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties. Dit akkoord moet een nieuw perspectief geven aan de landbouwbedrijven in Vlaanderen.

Het akkoord van vannacht komt op vele domeinen tegemoet aan de bezorgdheden van de landbouwers.

Nu moet het debat over het toekomstig ruimtegebruik in het dichtbebouwde Vlaanderen gevoerd worden en Voka wil hier als spreekbuis van de ondernemingen en de industrie haar rol spelen en verantwoordelijkheid opnemen. “We zullen met verantwoordelijkheidszin deelnemen aan de werkgroep onder leiding van de minister-president over het ruimtegebruik in Vlaanderen”, aldus gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen is vragende partij om op Europees niveau en op korte termijn een andere aanpak te bepleiten voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio's als Vlaanderen. Wij hebben een aanpak op maat nodig om economische en ecologische belangen te kunnen verzoenen. “We moeten met Europa het debat aangaan over de Natuurherstelwet en de EU Klimaatdoelstellingen 2040 vanuit het perspectief van Vlaanderen als dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio", besluit Bert Mons namens Voka West-Vlaanderen.