Matching Talent Svitlana Fedorova en Pieter Remmerie

War for Talent: Matching Talent wil zoveel mogelijk buitenlanders in het arbeidscircuit

KORTRIJK - PlastIQ, gevestigd in het Circular Materials Center in Kortrijk, is de trekker van het gloednieuwe project Matching Talent. Bedoeling is om naar hier gevluchte Oekraïners maar ook andere buitenlanders, zo snel en efficiënt mogelijk in het arbeidscircuit te loodsen. Matching Talent gaat ook verder dan één sector. Bedoeling is om zoveel mogelijk verschillende industriepartners erbij te betrekken. Dat kan via de diverse bedrijvenclusters die in West-Vlaanderen actief zijn. 

In volle zomer kwamen de sociale partners van verschillende industriesectoren, vertegenwoordigd door onder meer het West-Vlaamse PlastIQ, tot een akkoord met Vlaams minister Jo Brouns over het addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’. Met zijn handtekening gaf de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw het startschot voor een project dat vluchtelingen en nieuwkomers sneller aan een job moet helpen in de Vlaamse industrie.

De War on Talent woedt hevig. Heel wat openstaande vacatures raken moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld en verschillende sectoren kreunen onder een nijpend personeelstekort. Om nieuwkomers meer kansen te geven om actief te kunnen deelnemen aan de Vlaamse arbeidsmarkt, kwamen de sectorfondsen van de voedings-, textiel-, hout- en chemiesector en het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie met een addendum op de proppen dat het potentieel van vluchtelingen ten volle wil benutten.

Het initiatief ‘Matching Talent’ neemt de VDAB-campagne #werkplekvrij als basis, maar vertaalt de boodschap van de tewerkstellingsdienst op maat van de verschillende sectoren. Een sectorspecifieke aanpak dus, zodat elk participerend bedrijf op zijn manier nieuwkomers en vluchtelingen kan aansporen om openstaande vacatures bij hen te komen invullen.

Werk is de kortste weg naar integratie

 Door meerdere sectoren achter één en hetzelfde doel te scharen, hopen de partners op hogere slaagkansen voor het project. De grootste uitdaging bestaat erin de juiste partners samen te brengen, geschikte vacatures snel te detecteren, relevante werkplekken te vinden voor werkplekleren en zorgen dat de openstaande vacatures efficiënt en snel tot bij de juiste doelgroep geraken. De partners zijn ervan overtuigd dat een job de beste en kortste weg is naar integratie in onze samenleving. En niet alleen vluchtelingen en nieuwkomers profiteren van de opportuniteiten die voortvloeien uit dit project, ook de arbeidsmarkt is meer dan vragende partij voor de instroom van zowel binnen- als buitenlands talent. “Met Matching Talent willen we niet alleen Oekraïners helpen om hun weg te vinden in onze arbeidsmarkt, het project is bedoeld voor alle vluchtelingen die kiezen voor een job die het hen makkelijker maakt om te integreren”, vertelt Vincent Mispelaere, algemeen directeur PlastIQ.

Met Svitlana Fedorova, een lerares Engels uit Melitopol, Oekraïne, haalt Matching Talent een eerste slag binnen. Fedorova kreeg via een vriend het bericht dat er een vacature tolk/jobcoach openstond bij PlastIQ in het kader van Matching Talent. Na het lezen van de jobomschrijving wist Fedorova meteen dat deze baan haar op het lijf geschreven is. Svitlana Fedorova, tolk en jobcoach bij PlastIQ: “Als Oekraïners enkel landgenoten opzoeken, geen contacten leggen met Belgen of niet actief op zoek gaan naar een job, dan vrees ik dat integreren moeilijk wordt”, aldus Svitlana. ”Ik heb het geluk dat ik Engels praat en dat ik op relatief korte tijd een netwerk heb kunnen opbouwen van Vlamingen en lotgenoten. Als Oekraïners enkel hun landgenoten opzoeken, geen contacten leggen met Belgen of niet actief op zoek gaan naar een job, dan vrees ik dat integreren moeilijk wordt.”

Banden smeden tussen bedrijven en vluchtelingen

De sleutel tot het succes van het project ligt volgens de industriesectoren bij de connectie tussen de doelgroep en de ondernemingen in de deelnemende sectoren.

Om de doelgroep klaar te stomen voor een job in een van de sectoren zetten de partners bestaande opleidingsinstrumenten in. Naast een assessment tool voor anderstalige nieuwkomers waarmee men eenvoudig iemands attitude kan meten en die toelaat om makkelijk beroepsaspiraties en basiscompetenties te detecteren, wordt taalondersteuning voorzien en kan de doelgroep zich laten bijscholen tijdens verschillende korte opleidingstrajecten. “Een coaching en training op maat is essentieel willen we de juiste persoon op de juiste plek kunnen zetten”, aldus Vincent Mispelaere die het project mee draagt. “Iedereen heeft een specifiek talent en die gave moeten we met alle mogelijke middelen trachten op te sporen.”

Persoonlijke aanpak

PlastIQ, het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie gelegen op de Kulak-campus, kunnen ze bogen op jarenlange expertise inzake coaching en begeleiding van vluchtelingen en anderstaligen. “Met het ESF-project Level Up deden we in het verleden al heel wat ervaring op met vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Afghanistan”, besluit Mispelaere. “Al heel snel bleek dat mensen veel sneller openstaan voor de kansen die ze aangereikt worden als er vertrouwen is. En vertrouwen, dat komt enkel door een persoonlijke aanpak en communicatie. Bijna alle vluchtelingen zijn op zoek naar een job. In tijden zoals deze, waarin de arbeidskrapte toch vrij schrijnend is, kunnen zij ons en wij hen goed gebruiken. Alle partners beseffen maar al te goed dat dit een opportuniteit is die ze niet zomaar kunnen laten passeren.”