BEAUVENT OPENING WARMTENET OOSTENDE illustration picture showing the opening of the Warmtenet of Oostende - of Energy Cooperation Beauvent , on thursday 30 th of June 2022 at the Vives High School and Grote Post in Oostende , Belgium . PHOTO SPORTPIX | DAVID CATRY

West-Vlaamse burgercoöperatieve Beauvent vergroot zijn warmtenet aanzienlijk in Oostende

OOSTENDE - De burgercoöperatie Beauvent heeft 5 kilometer extra warmtenet officieel in gebruik genomen en verdubbelt zo haar levering van duurzame warmte in de stad Oostende. Dankzij deze investering van 6 miljoen euro kunnen meer Oostendenaars hun aardgas en stookolie vervangen door lokale, duurzame restwarmte. Een ecovriendelijke investering.

Beauvent verzamelt burgerkapitaal om te investeren in duurzame projecten zoals zonnepanelen, windenergie, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Sinds de start in 2000 heeft de energiecoöperatie ruim 17 miljoen euro verzameld bij meer dan 7700 burgers. De coöperatieve beheert meer dan 200 zonne-installaties, 5 windturbines, 4 warmtekrachtcentrales (WKK’s) en een warmtenet in Oostende. De coöperatie telt 13 medewerkers en realiseerde in 2021 een omzet van 4,9 miljoen euro.

Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie Beauvent. Sinds 2019 levert het warmtenet duurzame restwarmte aan bedrijven, publieke gebouwen en collectieve woningen. De warmte is afkomstig van de lokale afvalenergiecentrale van IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland). De warmte die voorheen via de schouw verloren ging, wordt nu aangewend om water te verwarmen. Op die manier stappen de klanten af van fossiele brandstoffen en realiseren ze een CO2-reductie van 95%.

Naar de binnenstad

In september 2020 startte Beauvent met de bouw van 5 kilometer nieuwe warmtenetleidingen, een investering van 6 miljoen euro. De Vlaamse overheid ondersteunt deze uitbreiding met 1 miljoen euro. Het nieuwe tracé loopt van AZ Damiaan via de wijk Hazegras naar AZ St-Jan campus Serruys. Zo bereikt Warmtenet Oostende de binnenstad en sluiten 8 nieuwe gebouwen aan. Eind vorig jaar werden de werken afgerond.

Na de opstart stroomt er door de nieuwe warmtenetleidingen 10 GWh warmte per jaar. Daarmee verdubbelt de totale warmtelevering van Warmtenet Oostende tot 20 GWh.

De investering werd volledig gefinancierd door Beauvent en haar coöperanten. Nieuwe klanten van deze uitbreiding zijn het ziekenhuis AZ St-Jan campus Serruys en verschillende grote appartementsgebouwen. Zowel bestaande residenties (Mast, Ra, Boekanier,…) als nieuwe ontwikkelingen (Sky District en HaZee) worden aangesloten. Door deze uitbreiding levert het warmtenet op termijn restwarmte aan bijna 1.000 burgers. Op die manier is Warmtenet Oostende nu een écht warmtenet dóór en vóór burgers. Ook in de nabije toekomst wil Beauvent op dit elan doorgaan, met onder meer aandacht voor de Oostendse Oosteroever.