West-Vlaamse maatwerkbedrijven maken hun sociale roeping helemaal waar

MENEN - 4Werk, de West-Vlaamse federatie van (24) maatwerkbedrijven, heeft cijfers bekend gemaakt over het tewerkstellingseffect dat de sector jaar na jaar bereikt. De cijfers van 2022 ogen alweer mooi. De 24 West-Vlaamse maatwerkbedrijven samen helpen nu 6.900 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job. Het kan gaan over directe tewerkstelling in één van de maatwerkbedrijven maar ook over het 'outsourcen' van mensen naar een regulier bedrijf (zogenaamde doorstroming) en nog een reeks andere initiatieven. 

 

Mia Decaestecker, voorzitter van 4Werk is niet weinig fier op de resultaten. In 2022 stapten 874 personen uit arbeidszorg of inactiviteit in een activeringstraject met als doel opstap naar betaald werk. 336 personen hebben effectief de stap gezet naar betaald werk. Bijna 700 maatwerkers werden ingezet in reguliere bedrijven via enclavewerking. Bij enclavewerk komt er een team maatwerkers samen met een begeleider meehelpen ter plaatse in het bedrijf van de klant.

Nieuwe opdracht

Beleidsmatig kreeg de sector van maatwerkbedrijven bovendien een nieuwe opdracht om ook nieuwe doelgroepen kansen te bieden naar betaald werk binnen collectief maatwerk. Dit in de vorm van opstarttrajecten binnen het wetgevend kader van arbeidsmatige activiteiten werk en sociale economie (AMA WSE).

Heel wat leden van 4Werk hebben deze nieuwe maatschappelijke opdracht ernstig genomen en hebben in 2022 al volop ingezet om extra kansen te geven aan 311 nieuwe medewerkers voor een AMA WSE traject. Dit is een verviervoudiging ten opzichte van 2021. Daarenboven stellen we ook vast dat er door de leden van 4Werk binnen West-Vlaanderen 81 succesvolle doorstroomtrajecten gerealiseerd zijn naar het normaal economisch circuit wat een succesvolle verdubbeling is in vergelijking met vorig werkjaar.

Steeds meer kansen

Koen Staelens (bestuurder 4Werk en algemeen directeur Mariasteen) zegt dat de sector aantoont dat ze nog altijd continu in beweging is. Hij verwijst daarbij naar het stelsel van zogenaamde treden. "Elke trede weerspiegelt een niveau waarop volwassenen op vandaag participeren in de samenleving/arbeidsmarkt: ofwel met een arbeidscontract (trede 5 en 6), ofwel zonder arbeidscontract (trede 1 tot en met 4)", aldus Koen Staelens. "De tijd dat maatwerkbedrijven enkel en alleen op trede 5 actief zijn ligt al een tijd achter ons. Cross-over samenwerking over de verschillende treden heen is de sleutel om de arbeidsparticipatie van kansengroepen te optimaliseren met zinvol en kwalitatief werk. ‘
Gunther Bamelis (bestuurder 4Werk, algemeen directeur ’t Veer/Forena) wijst ook nog op een ander aspect. "Dit jaar gaat individueel maatwerk van start", zegt Bamelis. "De West-Vlaamse maatwerkbedrijven zullen hierin hun trekkersrol als dienstverlener begeleiding opnemen om de inclusie in het regulier bedrijfsleven ook succesvol te maken in een aangepast takenpakket."

foto: WAAK