WAAK montage (2) (1)

West-Vlaamse maatwerkbedrijven scoren ook goed op vlak van doorstroming

KORTRIJK - Naast doorstroom van maatwerkers naar het reguliere circuit zetten West-Vlaamse maatwerkbedrijven ook sterk in op zij- en opstroom binnen hun muren. 4Werk, de West-Vlaamse federatie van (24) maatwerkbedrijven, brengt met een zogenaamde participatieladder als tool deze trajectstromen helder en visueel in beeld. Het zoveelste bewijs van de grote sociale meerwaarde die de West-Vlaamse maatwerkbedrijven betekenen voor de maatschappij. De 24 maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen stellen samen 6.900 werknemers tewerk.

 

Naast doorstroom van maatwerkers naar het reguliere circuit zetten West-Vlaamse maatwerkbedrijven ook sterk in op zij- en opstroom in diverse vormen van betaald werk en activering. De participatieladder geeft de verschillende vormen van tewerkstelling en participatie van kansengroepen helder weer. Door deze aanpak vervullen de West-Vlaamse maatwerkbedrijven hun sociaal-maatschappelijke opdracht en creëren ze mee impact op de activering en tewerkstelling in hun regio.

Belangrijke tendens

De gegevens over 2023 onthullen de belangrijke trends en ontwikkelingen die de beweging van diverse doelgroepen binnen de  tewerkstelling reflecteren. Als we de instroom in de West-Vlaamse maatwerkbedrijven onder de loep nemen zien we dat die in totaal ten opzicht van 2022 gestegen is met 8,3%, waarbij er een sterke stijging is bij het aantal stages en nieuwe maatwerkers. Sinds de invoering van het Individueel Maatwerk in juli 2023 zijn 43 maatwerkers al dan niet vanuit een enclave doorgestroomd naar Individueel Maatwerk.

"We verwachten dat die trend zich in 2024 zal verderzetten", zo laat 4Werk weten. "51 mensen hebben de overstap gemaakt naar betaald werk in het reguliere circuit. Ten opzichte van 2022 zijn er ook 24% meer mensen, die een leefloon of equivalent ontvangen, aan het werk in 1 van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven."

Methodische aanpak

Uiteraard gaan de maatwerkbedrijven prat op de cijfers. Zegt Gunther Bamelis (bestuurder 4Werk en algemeen directeur Forena):
“Activering is één van de belangrijke pijlers om meer mensen aan de slag te krijgen. Een rol die de maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen zeker ter harte nemen. Noem het ‘start-to-work’, een methodische aanpak op maat die het individu laat ingroeien in een werkomgeving binnen collectief maatwerk. Dit verhoogt de slaagkansen voor het individu en leidt tot een duurzame tewerkstelling.”
Ook Ignace De Ro (bestuurder 4Werk en algemeen directeur Westlandia) looft de inspanningen van de maatwerkbedrijven. " Door een goede ondersteuning, gecombineerd met opleidingen, slagen we er opnieuw in een aantal medewerkers te laten doorgroeien naar de reguliere sector. Ook in 2023 hebben we volop onze verantwoordelijkheid genomen in de door de overheid aan ons toevertrouwde taken.”

Meten is weten

Rita Demaré (voorzitter 4Werk) herinnert aan de cijfers die veel zeggen. "In 2023 stapten 893 personen uit arbeidszorg of inactiviteit in een activeringstraject met als doel opstap naar betaald werk waarvan 314 personen effectief de stap gezet naar betaald werk", aldus Demaré. "Bijna 660 maatwerkers worden ingezet in reguliere bedrijven via enclavewerking. Bij enclavewerk komt er een team maatwerkers samen met hun begeleider meehelpen ter plaatse in het bedrijf van de klant. Dit is een belangrijke vorm van opstroom. De cijfers tonen duidelijk aan dat West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich niet beperken tot maatwerkers. Ze bewandelen individuele trajecten op maat tussen arbeidszorg, maatwerk en reguliere jobs. Zowel opwaarts als neerwaarts.”