West-Vlaamse topondernemers tonen hun groot hart voor sociale projecten

BRUGGE - Het Streekfonds West-Vlaanderen heeft op een academische zitting overzicht gegeven van de steun die wordt gegeven aan verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, enzovoort) die zich, vaak belangeloos, inzetten om extra kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad. Dit alles gebeurt onder de noemer 'Een hart voor West-Vlaanderen'. Opvallend is de inbreng van West-Vlaamse topondernemers zoals  Filiep Balcaen,  Christian Dumolin, Patrick Maselis, Yvan Vindevogel, Rik De Nolf en Jos Claeys.

De focus van 'Een hart voor West-Vlaanderen' ligt vooral op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor kwetsbare doelgroepen. Het Streekfonds wil zo het engagement  versterken van burgers en verenigingen die zich hiervoor inzetten. Het Streekfonds heeft zich zo de voorbije 10 jaar geprofileerd als een soort van ‘hefboomfonds voor menselijk kapitaal’.

In dit kader werd eind vorig jaar een nieuwe projectoproep gelanceerd voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ter ondersteuning van projecten en initiatieven in West-Vlaanderen voor kinderen en/of jongeren (van 0 tot 18 jaar) die door bepaalde omstandigheden minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Een onafhankelijke jury van experten selecteerde 41 projecten die financiële steun krijgen van het Streekfonds. Samen krijgen zij  105.526 euro.

Groot engagement van West-Vlaamse bedrijven en ondernemers

‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen dat initieel met steun van de familie De Nolf en Roularta werd opgestart. Al snel kwamen daar nog andere West-Vlaamse bedrijven bij die via het Streekfonds mee wilden investeren in projecten ten voordele van kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen. Onder de structurele partners van het Streekfonds bevinden zich bekende ondernemers zoals Filiep Balcaen,  Christian Dumolin, Patrick Maselis, Yvan Vindevogel en Jos Claeys. Verder zien we heel diverse bedrijven als Hoprom, Beltherm, Vandecasteele, Matexi, Galloo en zelfs kleinere creatieve bedrijven zoals een Focus Advertising. Het is net die mix van grote en kleine bedrijven die een divers maar sterk netwerk waarborgt.

Naast die structurele steun werft het Streekfonds jaarlijks bijkomende fondsen, vooral bij West-Vlaamse bedrijven, die de financiële steun voor de projecten mogelijk maken. De voorbije 12 jaar steunde het Streekfonds met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ meer dan 400  projecten, goed voor een totaal bedrag van  1 miljoen 526.000 euro. Het Streekfonds is daarmee één van de belangrijkste private bronnen voor financiële steun aan sociale projecten in West-Vlaanderen.

Prijs Paul Breyne

 

Voor het tweede jaar op rij werd bij de voorstelling van de nieuwe projecten ook de Prijs Paul Breyne uitgereikt. De prijs werd door het Streekfonds in het leven geroepen als blijk van waardering voor de jarenlange steun van de eregouverneur als peter van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. De Prijs Paul Breyne wordt uitgereikt aan een organisatie of vereniging die blijk heeft gegeven van een bijzonder engagement van één of meer vrijwilligers ten aanzien van een relevante problematiek ten voordele van maatschappelijk kwetsbare groepen in West-Vlaanderen. Deze prijs betekent een extra financiële steun ten bedrage van 2.500 euro voor de laureaat.

De Laureaat Prijs Paul Breyne 2018 is de vzw Huizen van Vrede uit Brugge. De vzw begeleidt erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar betaalbare (huur)woningen. De jury sprak haar waardering uit voor de geëngageerde en professionele aanpak van deze organisatie ten aanzien van de doelgroep.