Arbeidsmarkt

West-Vlaanderen blijft kampen met grootste arbeidskrapte van heel Vlaanderen

KORTRIJK - De spanningsindicator is de indicator voor de krapte op de arbeidsmarkt. Hij geeft de verhouding weer tussen het gemiddeld aantal werkzoekenden zonder werk en het gemiddeld aantal openstaande vacatures. Hoe lager, hoe groter de krapte op de arbeidsmarkt. In maart 2024 bedroeg de West-Vlaamse spanningsindicator 1,94 waar deze voor Vlaanderen 2,42 bedroeg. West-Vlaanderen blijft dus de provincie met de laagste spanningsindicator van alle Vlaamse provincies.
 

De cijfers over de arbeidskrapte zijn afkomstig van de VDAB West-Vlaanderen, dat ook zijn jaarrapport 2023 bekend maakte. Daarin nog een aantal interessante cijfers. De voorbije twaalf maanden werden in West-Vlaanderen 53.778 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB via het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendkrachten (NECzUR). Dit is 16,8% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.

Het aantal ontvangen vacatures op jaarbasis daalt in alle provincies. Weliswaar het minst sterk in Vlaams-Brabant (-8,1%) maar dan weer het sterkst in West-Vlaanderen (-16,8%). In de West-Vlaamse arrondissementen Kortrijk (-24,5%) en Brugge (-23,6%) is er op jaarbasis de sterkste daling te merken. In arrondissement Diksmuide zien we nog een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ruim 12.000 openstaande vacatures

In maart 2024 werden in West-Vlaanderen 4.798 vacatures gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzUR), zo meldt de VDAB nog. Dat is 10,9% minder dan in maart 2023. Eind maart 2024 stonden 12.140 vacatures open in West-Vlaanderen. Ten opzichte van vorige maand is dit een stijging met 3,7%. Wanneer we het aantal openstaande vacatures vergelijken met deze van maart 2023, zien we een daling van 14,8%.
info: Het volledige VDAB vacaturebericht West-Vlaanderen lees je op de Arbeidsmarktverkenner West-Vlaanderen.