McThree faling

West-Vlaanderen enige Vlaamse provincie waar aantal faillissementen daalt

KORTRIJK - Goed en minder goed nieuws van het faillissementenfront. Het aantal faillissementen in West-Vlaanderen vertoonde in januari als enige Vlaamse provincie in Vlaanderen een daling. Ondanks deze positieve verschuiving gaat dit gepaard met het grootst aantal banenverlies sinds 2014, zo blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe. Boosdoener is uiteraard McThree, waar in twijfelachtige omstandigheden (zeggen bronnen dicht bij het dossier) 300 jobs verloren gingen.

Volgens recente cijfers is West-Vlaanderen de enige Vlaamse provincie waar een daling van het aantal uitspraken wordt genoteerd. Met slechts 78 uitspraken vertegenwoordigt deze daling een afname van 8,24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vlaanderen en Brussel daarentegen hebben het jaar wél slecht ingezet: januari telde in totaal 745 faillissementen in Vlaanderen en Brussel. Een record, want in 2023 werd het nieuwe jaar aangevat met 611 falingen. Dit gaat gepaard met een jobverlies van 1.826 plaatsen. Deze trend in het begin van 2024 baart zorgen, want 2023 was ook al een recordjaar qua faillissementen met in Vlaanderen en Brussel een totaal van 8.035 ondernemingen die over de kop gingen, 7% meer dan in 2022. Unizo West-Vlaanderen laat weten zich ernstig zorgen te maken over de evolutie.

Groot aantal banenverlies

Unizo West-Vlaanderen laat weten zich ernstig zorgen te maken over de evolutie. Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder UNIZO West-Vlaanderen ziet het zo: “Hoewel West-Vlaanderen een daling van het aantal faillissementen ziet, blijft de provincie wel verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal verloren banen in Vlaanderen. Van de 1.406 banen die verloren zijn gegaan in Vlaanderen, zijn er maar liefst 345 toe te schrijven aan bedrijven in West-Vlaanderen. Dit is het grootste aantal banenverlies in West-Vlaanderen sinds 2014. Bovendien is dit aantal het hoogste aantal van alle Vlaamse provincies”

Van de 345 verloren banen zijn er bijna 300 toe te schrijven aan de sluiting van MC Three in Waregem.

Pleidooi voor ontwrichte zones

UNIZO West-Vlaanderen steunt dan ook het voorstel van Minister Brouns om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te richten. Ontwrichte zones kunnen worden ingesteld wanneer er in een bepaalde regio een hoog aantal collectieve ontslagen plaatsvindt. In deze zones kunnen bedrijven die investeren en nieuwe werknemers aannemen gedurende twee jaar profiteren van een federale korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dit komt neer op een besparing van 4 à 5% op de loonkosten.

Momenteel zijn er drie ontwrichte zones in Vlaanderen, maar West-Vlaanderen valt hierbuiten. Gelet op de recente collectieve ontslagen, steunt UNIZO West-Vlaanderen het voorstel om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te zetten. "Vooral in deze tijden van stijgende loonkosten als gevolg van indexering, de hoge grondstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt, is elke extra vermindering van de loonkost welkom om de West-Vlaamse economie te ondersteunen” aldus Vincent Kint.

foto: Mediahuis/Het Nieuwsbad