windmolens zee

West-Vlaanderen maakt zich op voor nog een nieuw windmolenpark voor de kust

KORTRIJK - Op voorstel van vice-eerste minister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten gaf de regering zopas groen licht voor alle noodzakelijke veldstudies in de 'Prinses Elisabethzone'. Door deze beslissing wordt vaart gezet achter de realisatie van een tweede offshore windmolen parkzone in de Belgische Noordzee. De timing voor de toewijzing van de tenders en de bouw van het park zitten op schema. Op dit moment staat de oplevering van de tweede zone gepland vanaf de tweede helft van dit decennium.

 

De regering De Croo heeft de ambitie om de capaciteit van windenergie op zee zo snel mogelijk te verdubbelen tot 4 GW. 2020 was sowieso al een absoluut recordjaar voor wind op zee en België kan nog meer voordeel halen uit windenergie. Ons land is wereldwijd zelfs de nummer vier op vlak van windenergie op zee. De Noordzee wordt bestempeld als een grote duurzame energiecentrale en wind op zee is de goedkoopste manier van energieproductie, na wind op land.

In het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werd door de overheid nu bijkomend 281 km² extra ruimte ingekleurd voor de productie en opslag van hernieuwbare energie. "Met deze Prinses Elisabethzone zal België tegen 2030 de capaciteit aan hernieuwbare energie op zee kunnen verdubbelen", aldus minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. "België is hiermee opnieuw een voortrekker en toont dat ecologie en economie hand in hand gaan en elkaar zelfs kunnen versterken.”

Ver van de kust

De resultaten van de onderzoeken zullen, eens gecertifieerd, ter beschikking gesteld worden aan de kandidaat-inschrijvers (potentiële projectontwikkelaars) via een openbaar toegankelijke databank. Deze informatie hebben zij nodig om te kunnen meedingen naar de tender en zo een domeinconcessie te bekomen. De federale regering zal dan in 2023 effectief de concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabethzone. Dit is de tweede zone voor offshore windenergie in Belgische wateren met een totale oppervlakte van 281 km².

De zone ligt ongeveer 33 km van de kust en grenst aan de Franse wateren. Ter info: het nieuwe windmolenpark dat de Fransen willen bouwen voor de kust van Duinkerke, ligt amper 10 kilometer van de kustlijn, en de daar voorziene maar gecontesteerde windmolens zouden de grootste ter wereld zijn. Ons land verzet zich met hand en tand tegen dat Franse voornemen.

Capaciteit maal twee

Eind vorig jaar werden de laatste windmolens gebouwd op het eerste windmolenpark. Met het SeaMade Offshore Windpark is de totale geïnstalleerde offshore windcapaciteit in de Belgische Noordzee verhoogd van 1.775 MW naar 2.262 MW. Dit is ongeveer 10% van de totale Belgische elektriciteitsvraag. In totaal worden via die weg 2,2 miljoen gezinnen van elektriciteit voorzien. Met de ontwikkeling van de tweede zone zal dit aantal verdubbelen .

De Prinses Elisabeth Zone zal bestaan uit 3 gebieden: Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.