Ventilius 21 nieuwe foto

West-Vlaanderen moet Ventilus niet

KORTRIJK, BRUGGE - Het wordt met de dag duidelijker dat West-Vlaanderen het Ventilus-project helemaal niet genegen is. Buurtcomités, burgerplatforms steden en gemeenten, particulieren: ze verzetten zich haast unisono tegen de komst van een nieuwe hoogspanningslijn doorheen de provincie, ook al beloofde de overheid recent nog meer tegemoetkomingen aan particulieren en bedrijven. Dé vraag blijft niettemin: wat als het project wordt afgeschoten, is de bedrijfswereld dan niet de grote dupe? 

Het vaakst gehoorde argument tegen de komst van Ventilus is en blijft de onzekerheid over het effect op de gezondheid. Daarnaast wordt over alle belangengroepen heen ook de visuele pollutie aan de kaak gesteld, alsook de vraag herhaald naar volwaardige technische alternatieven (lees: ondergrondse oplossing).

Naar aanleiding van het lopende openbaar onderzoek van het ontwerp GRUP Ventilus konden er nog tot 27 oktober bezwaren ingediend worden. Dat gebeurde blijkbaar massaal, waarbij alle juridische bezwaren werden opgelijst. Eén van de belangengroepen die al maandenlang zijn stem laat horen is het burger- en bedrijvenplatform Involte dat zich door de duizenden pagina's heeft geworsteld van het GRUP. "Hieruit blijkt duidelijk dat er nog steeds geen draagkracht is voor dit project", zo laat Involte weten. "Niemand kan tegen de productie en het transport van hernieuwbare energie zijn, maar we kunnen niet leven met de manier van uitvoering van dit project. Dit is ook de boodschap die we van heel wat burgers en gemeenten krijgen. De uitvoering die hier voorligt in het ontwerp GRUP is niet de juiste manier. Dit kan en moet ondergronds op gelijkstroom, rekening houdende met mens, dier en natuur."

Constructief overleg maar geen gehoor

In het ontwerp GRUP zijn de milieu-effecten niet correct en niet ver genoeg uitgewerkt, aldus nog de spreekbuis Involte. "Een aantal alternatieven werd niet bekeken of te snel van tafel geveegd", luidt de conclusie. "In de maatschappelijk kosten baten
analyse werden niet alles correct doorgerekend. Er is ook onvoldoende beschreven wat waar komt waardoor niet alles correct kan beoordeeld worden. Tijdens dit intussen vier jaar durend traject zagen we nog geen creativiteit noch bereidwilligheid om tot een ondergrondse oplossing te komen. Nochtans zijn we met alle burgerplatformen steeds heel constructief geweest."