West-Vlaanderen telt grootst aantal vastgoedmakelaars

KORTRIJK, BRUGGE, OOSTENDE - Geen enkele provincie telt meer vastgoedmakelaars dan West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de statistieken die de beroepsfederatie BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) heeft vrij gegeven. Ander weetje: 35 procent van de vastgoedmakelaars zijn vrouwen. En het beroep van syndicus is een knelpuntberoep geworden.

De voorbije 10 jaar groeide het aantal vastgoedmakelaars met maar liefst 21 procent. In 2022 telde België 10.987 vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters. Dat zijn er 37 meer dan het jaar daarvoor. Hoewel er nog nooit zoveel in ons land actief zijn geweest, lijkt het aantal vastgoedprofessionals dus enigszins te stabiliseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De gemiddelde leeftijd van de vastgoedmakelaar is 48. De stagiair-vastgoedmakelaar is gemiddeld 33 jaar.

De meeste vastgoedmakelaars zijn actief in het Brussels Gewest (1.935). In Vlaanderen tellen West-Vlaanderen (1.603) en Antwerpen (1.503) de meeste vastgoedprofessionals. In Wallonië tellen Henegouwen (771) en Waals-Brabant (748) de meeste vastgoedprofessionals.

Vrouwen boven

Ruim één derde van alle vastgoedmakelaars zijn vrouwen. De sector is dus niet echt een mannenbastion. Vlaanderen scoort op dit vlak iets hoger dan het nationaal gemiddelde. Tussen de provincies onderling zijn er toch opvallende verschillen. Namen is met 37,7 procent de meest ‘vrouwelijke’ vastgoedmakelaarsprovincie. Antwerpen en West-Vlaanderen bekleden met 34,9% samen de tweede plaats. De drie provincies waar er relatief gezien het minst vrouwen als vastgoedmakelaar aan de slag zijn, zijn Luik, Henegouwen (beiden 27,0%) en Luxemburg (30,4%). In het Brussels Gewest bedraagt het aantal vrouwelijke vastgoedmakelaars 31,3 procent.

Alsmaar meer specialisering

Het beroep van vastgoedmakelaar blijft populair. Het aantal nieuwe inschrijvingen op de lijst van stagiairs is lichtjes gestegen. 844 van de 955 stagiairs zijn uitsluitend als vastgoedbemiddelaar actief. Het aantal ingeschreven stagiairs dat enkel op de syndicuskolom is ingeschreven, klom van 57 naar 91.

Waar de vastgoedprofessional vroeger een all-rounder was, is er een duidelijke tendens naar specialisering. Vijf jaar geleden was bijna 53 procent van hen zowel ingeschreven op de bemiddelaars- als op de syndicuskolom, maar lang niet iedereen nam beide rollen actief op. In 2022 slonk dat aantal tot 2.676 (24,4%).

Heel wat bemiddelaars-syndici kozen er de voorbije jaren voor om nog enkel als bemiddelaar actief te zijn. Waar vijf jaar geleden het aantal vastgoedmakelaars dat enkel op de bemiddelaarskolom stond slechts 44,3 % van het totaal bedroeg, is dat nu gestegen naar 71 procent.

Syndicus is knelpuntberoep

In 2022 ontfermden 513 vastgoedmakelaars zich uitsluitend als syndicus over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Dat is slechts 4,7% van het totale aantal vastgoedmakelaars. In 2017 was dat maar 2,8 procent.

“Niettegenstaande de kleine toename, blijft het percentage stagiairs dat syndicus wil worden, nog steeds zeer gering”, stelt Olivier Morobé namens de BIV vast. “Het aantal appartementen op de Belgische woningmarkt neemt echter flink toe. De syndicusmarkt biedt bijgevolg heel wat opportuniteiten. Toch blijft het een knelpuntberoep. Daarom deed het BIV vorig jaar bij de vastgoedprofessionals een bevraging en willen we het beroep van syndicus bekender maken bij zowel het brede publiek als bij de mede-eigenaars.”