ieper-veurne

Westhoek vraagt ruimte om te ondernemen

IEPER, VEURNE, POPERINGE - De Westhoek blijft de Westhoek. Dat bleef ook zo in 2022. Ee regio met groeiend potentieel maar ook met de nodige bekommernissen. Voka maakte een jaarbalans 2022 op. De zoektocht naar arbeidskrachten enerzijds en de vraag naar ruimte om te ondernemen blijven de grootste pijnpunten voor de Westhoek, zo stelt Voka West-Vlaaderen vast bij monde van regiovoorzitter Pieter De Brabandere.   

Ondernemers in de Westhoek ontbreekt het meer en meer aan ruimte om te ondernemen, zo stelt Voka West-Vlaanderen vast. “Heel wat ondernemers komen naar Voka met de vraag of we hen kunnen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe locatie voor hun bedrijf”, zegt Pieter De Brabandere. “Spijtig genoeg moeten we hen keer op keer melden dat alle bedrijventerreinen in de regio quasi 100% bezet zijn, wat er voor zorgt dat sommigen over de taalgrens in Henegouwen of zelfs over de landsgrens in Frankrijk beginnen te speuren naar opportuniteiten. Een begrijpelijke reactie, maar uiteraard is dat geen goed nieuws voor onze regio.”

Voka West-Vlaanderen vraagt daarom aan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering om extra ruimte te voorzien voor bedrijvigheid in de regio. “Via de herzieningen van de afbakeningen van de kleinstedelijke gebieden in onder meer Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide werden gebieden aangeduid die in aanmerking komen om ingezet te worden als nieuwe ruimte voor bedrijvigheid", heet het bij Voka West-Vlaanderen. "Wij pleiten ervoor om deze zoekzones ook effectief vrij te geven en onze ondernemers zo letterlijk en figuurlijk verse (adem)ruimte te geven om te ondernemen.”

Zoektocht naar mensen

Een ander heikel punt is de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Per vacature zijn er op papier slechts twee werkzoekenden zijn om die open job in te vullen. “Het activeren van de inactieve beroepsbevolking en gerichte economische arbeidsmigratie moeten ook in 2023 hoog op de politieke agenda komen”, heet het. "Met het gratis traject Welt Westhoek willen wij als Voka West-Vlaanderen onze bedrijven in de Westhoek helpen en ondersteunen om in te zetten op een duurzaam, inclusief en toekomstgericht HR-beleid.

De brandende arbeidsmarkt laat zich voelen in de instroom, maar ook in het behoud en de ontwikkeling van medewerkers. “Meer dan ooit is bedrijfscultuur belangrijk om mensen aan te trekken én te houden, en moet je flexibel omspringen met het inzetten en opleiden van talent”, vult Pieter De Brabandere aan.

Twee cruciale dossiers

Vorig jaar deed Voka West-Vlaanderen rond deze tijd van het jaar een tweeledige oproep: maak komaf met de plannen om van de Westhoek een ‘landschapspark’ te maken én zet dringend vaart achter het complex project Ieper-Veurne, dat de regio beter moet ontsluiten op mobiliteitsvlak. Tot grote tevredenheid van Voka werd de kandidatuur ‘Landschapspark Westhoek’ niet weerhouden. “Die beslissing nam heel wat onzekerheid weg bij onze ondernemers”, vertelt Pieter De Brabandere, Voka-voorzitter regio Veurne.

Minder succes was er voor het mobiliteitsdossier dossier Ieper-Veurne. Een dossier dat stof ligt te vergaren op het kabinet van minister Zuhal Demir. “In vergelijking met vorig jaar is er zo goed als geen vooruitgang geboekt”, vertelt Vincent Callens, die in juni de fakkel van Voka-voorzitter regio Ieper overnam van Christophe Dhaene. "Zowel op vlak van leefbaarheid, doorstroming en veiligheid moet er iets gebeuren. Dit is een unieke kans die we niet mogen laten liggen. We zijn dan ook bereid om met Voka West-Vlaanderen een voortrekkersrol te spelen in dit dossier om alle stakeholders op één lijn te krijgen.”

Positieve noot

Eindigen doen beide regiovoorzitters met een positieve noot. “Zoals gezegd waren we opgetogen dat het dossier rond het Landschapspark Westhoek niet weerhouden werd", aldus Vincent Callens en Pieter De Brabandere. "Daarnaast zijn we ook blij dat de ROC’s (regionale overslagcentra) in Veurne en Diksmuide operationeel worden in 2023, wat een extra boost geeft aan de binnenvaart in onze regio. En last but not least kwam er ook goed nieuws vanuit de Provincie West-Vlaanderen, die erin slaagde om het Europese 5G-project 'Flanders Smart Fields' naar de Westhoek te halen. De Westhoek heeft momenteel een slechte dekking van 3G en 4G. Met dit project – dat verschillende pilootprojecten in onder meer de zorg zal omvatten – zal Westhoek één van de eerste slimme en verbonden plattelandsgebieden worden van Europa.”