Wijnbouwers Org-met glaasje 2

Wijnbouwers uit het Heuvelland tekenen duurzaamheidscharter

HEUVELLAND - De West-Vlaamse wijnbouwers uit de Westhoek hebben een duurzaamheidscharter getekend. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits. Het engagement toont aan dat de West-Vlaamse wijnbouw meer en meer au sérieux mag genomen worden.    

Het wijnareaal in Vlaanderen groeit elk jaar aan en daarmee vergroot ook de impact van de Vlaamse wijnbouw op mens, milieu en maatschappij. De Heuvellandse wijnbouwers willen zich voluit inzetten op een duurzame wijnbouw en komen daarmee tegemoet aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In die optiek ondertekenden negen wijnbouwers, aangesloten bij de vzw Vintage Heuvelland, zopas het Charter Duurzame Wijnbouw in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.

Inspanningen in kaart brengen

De (9) wijnbouwers die het charter ondertekenen engageren zich onder andere om in te zetten op de lokale economie en de korte keten, op het duurzaam beheer van de wijngaard, op spaarzame omgang met water en grondstoffen en op vergroting van de biodiversiteit in de wijngaard. Vzw Vintage Heuvelland en het gemeentebestuur van Heuvelland helpen hen om hun inspanningen en activiteiten jaarlijks in kaart te brengen en begeleiden hen om, daar waar het nodig is, verbeteringen aan te brengen.

Focus op lerend netwerk

De ondertekening van het charter kadert binnen het Leaderproject Duurzame Wijnbouw, in samenwerking tussen de vzw Vintage Heuvelland, gemeente Heuvelland, Inagro, Syntra West en PC Fruit. De voorbije maanden werden al een aantal concrete acties gerealiseerd: een bodemscan bijvoorbeeld bracht de grond van de wijngaarden in beeld om de grond gerichter te kunnen bewerken. Tijdens de demo-dag van 28 mei toonden verschillende wijnbouwers ook hoe ze onkruid in hun wijngaard mechanisch verdelgen. Dat lerend netwerk vormt een van de ankerpunten van het Leaderdossier.

Grenzen verleggen

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits toonde zich opgetogen over de bereidheid van de wijnbouwers om hun grenzen te verleggen. “De Vlaamse wijnbouw is geen klein broertje meer in de grote landbouwfamilie, het is een volwaardige en beloftevolle zelfstandige sector”, aldus de minister. “Jaar na jaar zien we het aantal wijnboeren en het aantal liter geproduceerde wijn stijgen. Om ervoor te zorgen dat de sector geen slachtoffer wordt van haar eigen succes, stimuleren we een professionele omkadering en organiseren we in het najaar een ronde tafel met de ganse sector. Het is goed om te zien dat de wijnboeren zich ook engageren om aandacht te hebben voor duurzaam beheer van de wijngaard en omgang met bijvoorbeeld water.”