Oostende 24

Winstgevende Haven van Oostende wil land op zee winnen om de toekomst te vrijwaren

OOSTENDE - Dirk Declerck en Charlotte Verkeyn, respectievelijk CEO en voorzitter van de Haven van Oostende, hebben de jaarcijfers bekend gemaakt. Het gaat prima want in 2023 werd het beste financieel resultaat (plus 2,1 miljoen euro) geboekt sinds 1998, een prestatie die kan tellen en het gevolg van een uitgekiende strategie met het accent op de blue economy en een nieuwe mix van activiteiten. De Oostendse Haven heeft alle studies achter de rug voor de uitbreiding van de haven met 7 nieuwe hectare, die broodnodig zijn om de economische activiteit bij te benen. In dat dossier, goed voor nieuwe kades en een investering van 50 miljoen euro, wordt gerekend op de Vlaamse overheid. 

Er is een tijd geweest dat de Haven van Oostende zwalpend op zoek ging naar zijn eigen roeping, zeker na het opgeven van de passagierslijnen richting het Verenigd Koninkrijk. De tijd dat Oostende stond voor enkel trafiek van grind en zand ligt ook achter de rug. Nu nu is de haven helemaal 'back in town', zowel financieel als strategisch.

De komst van de ervaren Dirk Declerck als CEO werpt overduidelijk zijn vruchten af. "We hebben als kleine haven gekozen voor een nichestrategie, richting de blauwe economie", aldus Declerck. "We staan ten dienste van de logistieke en martitieme keten. Jawel, met een stand alone positie maar dit belet ons niet om op ad hoc basis ook samen te werken met onze buren van Zeebrugge of Antwerpen."

Een voorbeeld daarvan is de komst van operator ICO naar Oostende. ICO is voor de inklaring en het verspreiden van auto's incontournable in de Haven van Zeebrugge. Maar nu dus ook in de Haven van Oostende, van waaruit autoschepen vertrekken richting het Verenigd Koninkrijk. "Zo kan Oostende de congestie in Zeebrugge deels helpen oplossen", aldus Dirk Declerck en havenschepen Charlotte Verkeyn. "Sowieso zijn we gaan diversifiëren in onze aanpak. Niet alleen auto's kunnne nu transiteren via Oostende. Onze haven verzorgt nu ook containerstransport via estuaire vaart, maar is sinds vorig jaar bijvoorbeeld ook actief met een eigen stuwadoorsbedrijf (OSSCO) om zo de groei van maritieme trafieken te ondersteunen."

Oog op de toekomst

Haven van Oostende heeft met het oog op de toekomst ook zijn REBO-terminal bijgestuurd van een pure offshore windterminal naar een polyvalente site, waar ook andere industrie terecht kan. "De sterkte ligt in onze multifunctionaliteit, maatwerk en niets ontziende dienstverlening", aldus nog Declerck en Verkeyn. "Op de bouw van het nieuwe windmolenatol Prinses Elisabeth is het nog wachten, dus moeten we in afwachting ook andere activiteiten nastreven."

Omdat de economische wereld zo snel draait, is Oostende het ook aan zichzelf verplicht om meer hectares te voorzien in de komende jaren. Vanuit Oostende vertrekken vandaag al scheepslijnen die grondstoffen vervoeren richting Spanje of de Baltische Staten en die trafiek zal niet stil vallen. Alle studies voor een nieuwe kade van 7 hectare zijn nu afgewerkt. "Ter hoogte van de oostelijke strekdam, is een nieuwe logistieke site hoogst wenselijk", aldus Dirk Declerck. "De Vlaamse regering kent onze ambities en is ze ook goed gezind. Het gaat om een investering van liefst 50 miljoen euro. In het volgende regeerakkoord zou dat moeten gebudgetteerd worden."

De Oostendse havenbazen verwachten om dit jaar nog enkele nieuwe industriële investeringen te kunnen aankondigen. Het hernemen van passagierstrafiek richting het VK wordt niet uitgesloten maar laat nu al jaren op zich wachten.