POLITICS CHAMBER PLENARY SESSION Zakia Khattabi. Foto: Belga, Hatim Kaghat.

Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten plannen exportverbod giftige benzine

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) wil een exportverbod voor giftige motorbrandstoffen invoeren. Momenteel exporteren oliebedrijven vanuit onder andere de haven van Antwerpen motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel- of benzeengehaltes. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn voor gebruik. Khattabi laat nu verstaan dat ze samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten een Koninklijk Besluit voorbereidt dat de export aan banden moet leggen.

Volgens minister Khattabi vertrekken er vanuit ons land al lang giftige brandstoffen, producten met erg hoge hoeveelheden benzeen en zwavel, naar Afrika en veroorzaakt dat problemen in landen als Ghana, Nigeria en Kameroen. De stoffen zijn niet alleen slecht voor de luchtkwaliteit maar zijn ook kankerverwekkend. Khattabi vermoedt dat de handel nog sterker naar België is verschoven nadat Nederland in april al een exportverbod heeft ingevoerd. Daarom werkt de Ecolo-minister nu samen met haar collega Van der Straeten aan een gelijkaardig verbod.

Minister Van der Straeten noemt de samenwerking en het geplande verbod logisch. "De betreffende oliebedrijven nemen de verantwoordelijkheid zelf niet op. Er kan geen sprake zijn van dubbele standaarden, en al zeker niet wanneer het gaat om vervuilende en gevaarlijke producten voor de gezondheid", aldus Van der Straeten.

Minister Khattabi is er zich van bewust dat het verbod op verzet zal botsen. "Het Nederlandse voorbeeld leert dat de internationale oliebedrijven die geld verdienen met vuile olie, zich met hand en tand zullen verzetten tegen het exportverbod. Ik verwacht dus ook in elke stap van de procedure om tot een rechtsgeldig KB te komen tegenstand", aldus Khattabi.