ZEEBRUGGE haven nieuwe mooie foto

Zeebrugge kan spil worden in duurzaam Europees netwerk

ZEEBRUGGE - Voorlopig gaat het nog om plannen, maar als ze bewaarheid worden dan betekenen ze een hele push-up voor de haven van Zeebrugge. Fluxys wil met name van Zeebrugge een speerpunt maken om een CO2-arm beleid uit te rollen tot in Noorwegen.   

 

Fluxys en het Franse Equinor hebben aangekondigd dat ze samen een groot infrastructuurproject willen ontwikkelen dat België met Noorwegen verbindt om afgevangen CO2 van vervuilers te vervoeren naar veilige opslagplaatsen in de Noordzee. Het project zit in de fase van de haalbaarheidsstudie en een investeringsbeslissing wordt in 2025 verwacht.

CO2 afvangen, vervoeren en opslaan (Carbon capture and storage) is essentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te kunnen verlagen. In lijn daarmee biedt het project van Equinor en Fluxys de Noordwest-Europese markt een robuuste en flexibele oplossing voor grootschalige decarbonisering. Het project omvat een CO2-uitvoerleiding van 1.000 km die Equinor zal uitbaten om CO2 te vervoeren naar veilige en permanente opslagplaatsen onder de zeebedding op het Noorse continentale plat.

De onderzeese leiding zou in Zeebrugge aansluiten op onshore CO2-vervoersinfrastructuur die Fluxys zal bouwen en uitbaten. Het CO2-vervoersnet met open toegang zal uitstoters in België en de omringende landen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op een snelweg naar veilige en betrouwbare CO2-opslag in Noorwegen. Zo kan bijvoorbeeld vloeibaar gemaakte CO2 vanuit naburige hubs zijn weg vinden naar de installaties in Zeebrugge, wat het geografische bereik van het project verder uitbreidt. Er wordt ook een leidingaftakking naar de haven van Duinkerke overwogen en bijkomende verbindingen naar andere Noordwest-Europese landen komen eveneens in aanmerking.

Nobel doel

Het gezamenlijke initiatief van Equinor en Fluxys heeft als doel het CO2-infrastructuurproject te ontwikkelen en gebruiksklaar te hebben vóór het einde van dit decennium. De offshore leiding zou een vervoerscapaciteit van 20 tot 40 miljoen ton CO2 per jaar hebben en speelt daarmee in op een groeiende behoefte aan CCS bij een waaier Europese industriële actoren.

De grootschalige vervoersoplossing per pijpleiding biedt bedrijven een eenvoudig te gebruiken logistieke keten van afvang tot opslag. Ze is zowel efficiënt als economisch voordelig voor grote volumes CO2 en biedt ruime operationele flexibiliteit. Fluxys en Equinor gaan nu in gesprek met geïnteresseerde partijen zoals grote uitstotende bedrijven om het project toe te lichten.