Boerenprotest 24

Zeebrugse havenbedrijven en Voka vinden nieuwe blokkades totaal onverantwoord

ZEEBRUGGE - Als de boeren zouden overgaan tot een nieuwe blokkade van de haven van Zeebrugge - wat vermoedelijk het geval zal zijn deze donderdag - dan willen de Zeebrugse bedrijven verenigd in APZI en met steun van Voka West-Vlaanderen dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt.  Juridische stappen zijn ook niet uitgesloten. "Het is totaal onverantwoord om de economie lam te leggen", zo luidt de stelling. "De schade kan oplopen tot tien miljoen euro per dag."  

Donderdag 14 maart is er een nieuw boerenprotest aangekondigd. De haven van Zeebrugge wordt opnieuw geviseerd met filterblokkades. Hierdoor kunnen goederen niet aan- of weggevoerd worden en zal de scheepvaart mogelijks volledig stilvallen. Volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoord vindt Apzi-Voka West-Vlaanderen, de vereniging van Zeebrugse havenbedrijven. Apzi-Voka roept de landbouwers op om wilde acties definitief te staken. Indien dit niet gebeurt, verwacht Apzi-Voka van de verantwoordelijke politici een krachtdadige handhaving van de openbare orde.

Onherroepelijke schade

De voorbije weken was er nog begrip voor de bezorgdheden van de landbouwers, ook al leidde dat tot miljoenen euro’s economische schade. Zo liep de schade voor de havenbedrijven in Zeebrugge op tot 50 miljoen euro tijdens de vorige boerenprotesten begin februari. Sinds 16 februari is er echter een akkoord tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties en wordt er volop overleg gevoerd op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Het is voor Apzi-Voka niet langer aanvaardbaar dat een groep radicale landbouwers nu opnieuw de haven viseert met blokkades, dit keer met het stikstofdecreet als inzet. “Ongenoegen, klachten, meningen moeten nu aan de overlegtafel geuit worden en niet op het terrein”, zegt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen. “Onze haven opnieuw bewust en doelgericht schade toebrengen, is totaal onaanvaardbaar en onverantwoord. We roepen de landbouwers dan ook op om op geen enkele manier werknemers van onze bedrijven of goederen in de haven de weg te versperren. Dit is onwettelijk. Het cliënteel van de havenbedrijven tolereert geen verdere vertragingen en vraagt ons om hiervoor de nodige maatregelen te nemen.”

Economy first

Een Brugse rechtbank sprak woensdag al een vonnis uit en legde een dwangsom van 1.000 euro per persoon op aan al wie het waagt de toegang tot de haven te blokkeren. Van de politieke overheden verwacht Voka nu een krachtdadige handhaving van de openbare orde. “Havens zijn economische knooppunten en die moeten vrijgehouden worden en elke inbreuk moet nu geverbaliseerd en gepenaliseerd worden” stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De maat is vol. Voor elke dag dat de haven van Zeebrugge wordt afgesloten, lijdt ze opnieuw minstens tien miljoen euro economische schade en reputatieschade in het buitenland. Vanuit Apzi-Voka adviseren wij daarom onze lidbedrijven om hun belangen te verdedigen via alle beschikbare middelen en wij ondersteunen hen daar ook in.”