Nationaal

Aantal nieuwe vennootschappen in de lift, provincie Antwerpen afgetekend op één

Foto Getty Images/iStockphoto

In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land bijna 40.000 nieuwe vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit de derde Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). “We zijn op de goede weg”, zo concludeert directeur-generaal Jan Sap.

Fednot ondersteunt 1.126 notariskantoren over heel België met juridische dienstverlening en ICT-oplossingen. Van de tweehonderd medewerkers in het bedrijf werkt de helft in IT. Die verwerken jaarlijks meer dan 1 miljoen aktes, en dat levert interessante statistieken op.

Nieuwe spelregels

Zo blijkt dat veruit de meeste nieuwkomers besloten vennootschappen zijn (96,6%). Het aandeel naamloze vennootschappen bedraagt slechts 2,1%. En dat heeft alles te maken met een nieuwe wet uit 2019, zo verklaart Sap. “De nieuwe spelregels slaan aan omdat ze meer flexibiliteit bieden voor startende ondernemers. De wetgever heeft het statuut van besloten vennootschap bewust interessanter gemaakt. Nog meer dan vroeger is het dé standaard vennootschapsvorm voor ondernemers. Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een naamloze vennootschap.”

 

Jan Sap, directeur-generaal bij Fednot. Foto Nota Bene

In het jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet waren er 2.111 oprichtingen per maand, nu zit dat aantal aan 3.311 (+57%). December 2021 was de recordmaand: toen werden er 4.844 nieuwe vennootschappen opgericht.

Regionale verschillen

63,5% van alle nieuwe vennootschappen hebben hun maatschappelijke zetel in Vlaanderen, maar in Wallonië is de toename het meest uitgesproken. In Brussel is het aantal nieuwe vennootschappen licht achteruit gegaan.

Bron Fednot.

De provincie Antwerpen was het voorbije jaar goed voor 7.291 nieuwe vennootschappen, goed voor een aandeel van 18,3% in België. In de provincie Vlaams-Brabant steeg het aantal nieuwe vennootschappen het sterkst (9,8%) in vergelijking met een jaar eerder.

 

Bron Fednot.

Oprichters gemiddeld ouder

De oprichter van een vennootschap was in de afgelopen 12 maanden gemiddeld 45 jaar. Dat is gemiddeld zo’n 5 jaar ouder in vergelijking met het jaar daarvoor. In het afgelopen jaar was zo’n 60% van de oprichters tussen 40 en 65 jaar oud. Het aandeel oprichters jonger dan 40 jaar bedroeg 37,8%. Een jaar eerder had deze leeftijdscategorie nog een aandeel van 58%.

Oproep

Uit de Ondernemersbarometer van Fednot blijkt ook dat sinds 1 mei 2019 slechts 48.536 vennootschappen (10%) hun statuten hebben aangepast. Met de nieuwe wet is dat nochtans verplicht.

“Bedrijven hebben er ook zelf alle belang bij om hun statuten aan te passen”, zegt Sap. “De nieuwe regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast. Zo kan de zaakvoerder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd de zeggenschap behouden. En besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen.”

Statuten aanpassen kan via de notaris die de akte achteraf via digitale weg neerlegt via het zogenaamde eDepot. De deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023. Ondernemingen die de deadline missen, zullen een meer omslachtige procedure moeten volgen om hun statuten alsnog aan te passen. Snel een afspraak maken met een notariskantoor is dus de boodschap.