Ambuce_ziekenwagen

De 112 is zelf in nood

Vrijdagochtend 10 maart reden een 35-tal ambulancediensten actief binnen de 112 – ook wel de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) genaamd – met loeiende sirenes door Brussel naar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ze protesteerden tegen het gebrek aan middelen voor de sector. Zonder de noodzakelijke aangepaste financiering dreigt de ambulancehulpverlening in België te imploderen. Zowel de private diensten, de kruisverenigingen als de brandweerdiensten actief binnen de DGH hebben het water aan de lippen staan. Door deze onderfinanciering komt een snelle en kwalitatieve ambulancedienstverlening aan de burger in nood in het gedrang.

Wanneer iemand in nood het nummer 112 (of 100) belt voor ziekenvervoer, stuurt de ambulancedienst later een factuur naar de patiënt op basis van een vastgelegd tarief (KB van 1995). Via de verplichte ziekteverzekering ontvangt de patiënt een tussenkomst voor 50% in deze kosten. De andere helft van de factuur is ten laste van de patiënt zelf.

De globale kosten voor deze dienstverlening zijn laag, namelijk een forfaitair bedrag van € 63,36 voor de eerste 10 km, met vanaf de 11de gereden kilometer een extra van € 6,33 per kilometer en vanaf de 21ste kilometer een extra van € 4,84 per kilometer.

Naast het feit dat de factuur de daadwerkelijke kosten van o.a. ziekenwagen, brandstof, gebruikt verzorgingsmateriaal en twee opgeleide hulpverlener-ambulanciers in een 24/7 permanentie onvoldoende compenseert, zijn er de onbetaalde facturen die slechts voor een derde van het normale bedrag vergoed worden door het Fonds DGH. En zo is er nog een aantal heikele punten waardoor meer en meer ambulancediensten op het punt staan hun activiteiten stop te zetten, als ze dat al niet gedaan hebben zoals recentelijk de Brandweer van Antwerpen.

In 2012 ontvingen de ambulancediensten voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie van € 15.000 per standplaats. Een druppel op een hete plaat. Dankzij minister De Block werd deze toelage in 2016 bijgesteld tot € 38.250.

“Om te kunnen overleven en een kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen, dient er op korte termijn een grondige herfinanciering te komen om te beletten dat het ganse systeem implodeert. Met de actie in Brussel hopen wij vanuit de  Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (Belgambu) en Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) de noden binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening hoog op de agenda te plaatsen”, zegt Dr. Jan Christiaen, voorzitter Belgambu en ceo Ambuce Rescue Team in Wijnegem.