Je bedrijf verkopen: timing is alles

Het verkopen van je bedrijf is voor menig ondernemer zowel een emotionele gebeurtenis, een opportuniteit als een once in a lifetime event. Filip Mariën van Marktlink benadrukt hierbij het belang van een goede exit-strategie en overloopt enkele tips. “Neem je tijd, maar besef dat je de timing niet altijd zelf in de hand hebt.”

Er zijn verschillende zogenaamde exit-strategieën, zo benadrukt Filip Mariën, managing partner België van Marktlink, dat ondernemers adviseert bij bedrijfsovernames en fusies.
Want zo’n verkoop kan op verschillende manieren. “Je kan je bedrijf van de hand doen aan industriële kopers, een investeringsfonds, een familie fonds of een particulier”, illustreert Mariën. Waarbij de optie van de pre-exit, waarbij je je bedrijf in fases verkoopt en je geleidelijk aan je belang als eigenaar afbouwt, steeds aan belang wint in België en Nederland .

(Gedeeltelijk) verkopen is vooral een kwestie van timing en in functie daarvan haalt Mariën deze tips aan.

1. Neem je tijd voor een grondige voorbereiding

Een andere belangrijke reden om je bedrijf tijdig verkoopklaar te maken, is dat het een grondige voorbereiding vergt om alle aspecten van je bedrijf in kaart te brengen en te optimaliseren. “Dit omvat onder meer het opstellen van een business plan , de positionering van het bedrijf in de markt vandaag en in de toekomst, het beoordelen van de afhankelijkheid van klanten, leveranciers en de eigenaar, het beoordelen van de financiële rapportering evenals performantie, de aanwezigheid van (fundamenteel) onroerend goed en het identificeren van mogelijke risico's en uitdagingen”, somt Mariën op. “Als je hiervoor je tijd neemt, zal het ook resulteren in een sterker en duurzamer bedrijfsmodel in combinatie met het creëren van aandeelhouderswaarde.

Hoeveel tijd nodig is, hangt echt af van bedrijf tot bedrijf. “Voor een bedrijf dat in good shape is en klaar voor verkoop, duurt het ongeveer twee maanden om de documentatie voor te bereiden”, illustreert hij. Maar als nog bepaalde (strategische, operationele of financiële) ingrepen moeten gebeuren, zoals een extra overname, het aanstellen van een noodzakelijke nieuwe manager of het bijsturen van de verkoopprestaties, kan het veel langer duren. “Allemaal zaken waar je als ondernemer je tijd voor moet nemen.”

2. Neem je tijd om je bedrijfsmodel te optimaliseren

Een van de belangrijkste redenen om op tijd te beginnen met het verkoopklaar maken van je bedrijf is dat het proces van het optimaliseren van het bedrijfsmodel tijd kost, benadrukt Mariën. “Door op tijd te beginnen, heb je de mogelijkheid om de waarde van je bedrijf substantieel te verhogen en het op de lange termijn te verbeteren, wat kan leiden tot aandeelhouderswaarde”, stelt hij. “Dit kan onder meer inhouden dat je je bedrijfsprocessen optimaliseert, betere controle over de kosten en marges, nieuwe producten of diensten ontwikkelt, je klantenbestand geografisch uitbreidt of het bedrijfsmodel klaarstoomt om op te schalen.”

3. Bereid je personeel voor

Het is ook belangrijk om het personeel optimaal voor te bereiden op de bedrijfsovername. Het verkopen van een bedrijf kan namelijk een onzekere tijd zijn voor het personeel. Het kan leiden tot veranderingen in de structuur van het bedrijf, de bedrijfscultuur en de werkzaamheden. “Het is daarom belangrijk om het personeel ten gepaste tijden op de hoogte te brengen van de verkoop en om eventuele zorgen te bespreken. In eerste instantie denk ik dan aan het management van het bedrijf, die je nodig hebt om de continuïteit te garanderen. Maar eigenlijk alle personeelsleden. De kwaliteit van een bedrijf wordt bepaald door zijn medewerkers. Mensen maken het verschil.

Door het personeel op tijd te betrekken bij de verkoop van het bedrijf en hen duidelijkheid te geven over hun toekomst binnen het bedrijf na de overname, kan er onrust worden voorkomen. “Daarnaast kan het tijdig voorbereiden van het personeel ervoor zorgen dat het bedrijf tijdens en na de overname soepel blijft functioneren en de productiviteit niet vermindert, wat er mee voor kan zorgen dat de overname succesvol verloopt.”

4. Zet het op de agenda

Tenslotte wil Mariën nog een belangrijke nuance aanbrengen. “Het is inderdaad belangrijk om je tijd te nemen voor de voorbereiding van de verkoop van je bedrijf. Maar soms bepaal je de timing niet zelf, en bepaalt de markt wanneer je kan verkopen. Bijvoorbeeld als een gegadigde zich aandient voor een overname van je onderneming. Je moet of kan niet altijd wachten tot je zelf wil verkopen”, oppert hij.

Daarom raadt Filip Mariën aan om een eventuele verkoop of waardebepaling als bedrijf regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, op de agenda te zetten. “Zo ben je als ondernemer steeds voorbereid.”
Is het opportuun om een onderneming te waarderen in het geval er geen intentie is om te verkopen? "Een verkoop komt soms onverwacht en potentiële kopers tonen veelal interesse in bedrijven die niet te koop staan, goed georganiseerd zijn en geolied lopen. Een proactieve waardering legt de mogelijke knelpunten bloot die vervolgens kunnen aangepakt worden."

Een waardering van een bedrijf dient dus niet uitsluitend te gebeuren in functie van een verkoop. "Naast het feit dat een aandeelhouder een idee heeft van de potentiële waarde van het bedrijf, vormt het tevens een basis voor de toekomstige optimalisatie van de aandeelhouderswaarde."

Uw bedrijf verkopen? Met pensioen? Tijd voor een volgende stap? Een investeerder aantrekken? Van het overnameproces tot de do’s en don’ts bij contractonderhandelingen, alle kennis over het verkopen van een onderneming vindt u hier.