Schoten nieuwe Action De Action op de hoek van de Zaatstraat en Fluitberstraat opent op 2 maart, al wil de gemeente Schoten daar nog een stokje voorsteken. Foto: JAA

Krachtmeting tussen Action en Schoten: “We openen onze tweede winkel op 2 maart”

Op 2 maart opent Action dan toch een tweede winkel in Schoten, langs de vaart bij de bestaande Carrefour Market. Dat het lokaal bestuur vierkant tegen deze vestiging gekant is, lijkt de Nederlandse keten niet tegen te houden. “Nooit gezien”, aldus een verontwaardigde schepen Paul De Swaef (N-VA), die een tegenzet aankondigt.

Een krachtmeting. Anders valt niet te omschrijven wat zich momenteel afspeelt in de normaal rustige wijk Bloemendaal langs de vaart in Schoten. In het ene kamp staat de eigenaar van het winkelpand: nv Aneal. Dat pand werd samen met acht appartementen enkele jaren geleden opgeleverd, maar stond tot voor kort nog leeg. Aneal, met zetel in Wijnegem, heeft de Nederlandse discountergigant Action aan haar zijde, die hier wat graag een tweede Schotense winkel wil openen. In het ander kamp zit de gemeente Schoten en meer bepaald schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA).

Het gonsde al enkele maanden van de geruchten over de komst van een Action-winkel aan de Zaatstraat. Laatst verscheen zelfs een vacature voor een winkelmanager. Maar Paul De Swaef zwaaide met twee expliciete weigeringen. Eén van het schepencollege zelf en één van de bestendige deputatie van de provincie, waar de eigenaar beroep had aangetekend tegen het ‘njet’ van Schoten.

Het verwachte verkeer en de drukte die de tweehonderd andere Action-winkels in ons land teweegbrengen, zouden te belastend zijn voor de wijk. Vlakbij de geplande prijsbreker werden recent trouwens nog tientallen nieuwe luxeappartementen gebouwd en recent in gebruik genomen.

Het bord hangt alvast. De klanten zijn welkom vanaf 2 maart. Foto: JAA

Winkelinrichting

Groot was de verbazing van menig Schotenaar dat enkele dagen na de uitdrukkelijke bevestiging van de bevoegde schepen dat er hoegenaamd geen sprake kon zijn van een tweede Action, alles in gereedheid wordt gebracht om die toch te openen en nog wel kortelings ook. Donderdag waren wel twintig vaklui uit Nederland volop bezig met de inrichting van het winkelpand. Aan de gevel en aan de straatzijde laten grote borden geen twijfel over de toekomstige gebruiker: juist ja, Action.

“Op 2 maart gaan we open”, bevestigt een woordvoerder van Action. “Onze nieuwe winkel bevindt zich op driehonderd meter van de Paalstraat. Klanten kunnen hun inkopen hier dus gemakkelijk combineren met een bezoek aan de winkels in het dorpscentrum. Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid voorhanden met ruim negentig beschikbare parkeerplaatsen.”

Action stelt zoals steeds alle wettelijke normen te respecteren. “Omdat deze winkel onder een netto-handelsoppervlakte van 800 vierkante meter blijft, hebben we geen nieuwe omgevingsvergunning nodig en kan Action openen op basis van de bestaande vergunning (verleend in 2016 nvdr). Dit hebben we zo gemeld aan de gemeente op 7 december 2023.”

Schepen Paul De Swaef (N-VA). Foto: RR

Keihard

“Ze spelen met vuur. We gaan dit keihard spelen”, aldus een ziedende schepen Paul De Swaef. “Ontwikkelaar Aneal meent gebruik te kunnen maken van een achterpoortje in de wetgeving. Buiten het feit dat dit weinig respectvol is, begeven ze zich hiermee op dun ijs. Persoonlijk begrijp ik zo’n kortzichtige aanpak van de ontwikkelaar niet. Het is dom en niet respectvol naar de betrokken bedrijven toe.”

De gemeente heeft advocaten ingeschakeld en bereidt een tegenzet voor. Mogelijk wil men de werken laten stilleggen, al lijkt dat juridisch niet zo evident. Paul De Swaef: “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Carrefour niet volledig op de hoogte is van hoe het onrechtstreeks meegesleurd en gebruikt wordt om hier een Action te faciliteren. We zijn er evenmin van overtuigd dat de top van Action helemaal mee is met wat zich in Schoten afspeelt. Indien ze dit soort praktijken verderzetten, kan dit gevolgen hebben tot ver buiten onze gemeentegrenzen.”

Een legertje Nederlandse vaklieden richt de nieuwe Action met bekwame spoed in. Foto: JAA

Pro ondernemerschap

Paul De Swaef ontkent dat het lokaal bestuur ondernemerschap niet genegen zou zijn. “Wij hopen dat Carrefour en Action tot inzicht komen om deze zaak alsnog zo snel mogelijk recht te zetten en een einde te maken aan deze spijtige saga. Wij zullen de respectievelijke directies van deze bedrijven dan ook aanschrijven.”

Specialisten in de erg ingewikkelde en snel evoluerende regelgeving van de ruimtelijke ordening wijzen ons ook op een clausule dat je in een vergunde handelsruimte – wat hier het geval is sinds 2016 – sowieso negen maanden lang kan draaien zonder kleinhandelsvergunning, ook al zou die nodig zijn.

Veel bedrijvigheid in het lang leegstaande winkelpand bij de Carrefour Market. Foto: JAA