Medische technologie voor Zuid-Afrika

vrouw

Zes Vlaamse medische technologiebedrijven trokken samen op handelsmissie naar Zuid-Afrika. Ze legden er interessante contacten die op termijn tot een versterkte samenwerking kunnen leiden. Het ging om Orfit Industries (Wijnegem), Agfa Healthcare (Mortsel), MedicCleanAir (Antwerpen), Aexis Medical (Tienen), Chrisal (Lommel) en HICT (Brugge).

De handelsmissie was een initiatief van de Medical Technology Club, één van de zeven exportclubs van de Belgische technologiefederatie Agoria. De bedrijven spraken er met lokale autoriteiten en bezochten zowel private als publieke ziekenhuizen. “Zuid-Afrika maakt momenteel een sterke modernisering en professionalisering door op het vlak van gezondheidszorg”, zegt International Business Manager Carole Absil. “Met onze aanwezigheid wilden we de noden in de regio beter begrijpen en konden we concrete kansen voor Belgische technologiebedrijven blootleggen.”

Zuid-Afrika maakt momenteel budgetten vrij om zijn zorginstellingen te moderniseren en professioneler te laten functioneren. “In de voorbije jaren heeft Zuid-Afrika zijn uitgaven op het vlak van gezondheidszorg meer dan verdubbeld,” bevestigt Tanya Vogt van SAMED, de Zuid-Afrikaanse federatie van technologiebedrijven die medische uitrusting leveren. “Dit creëert opportuniteiten voor zowel binnen- als buitenlandse bedrijven. Vooral het gebrek aan engineering- en technische capaciteit in sommige ziekenhuizen, maar ook inefficiënties op het gebied van zorgsystemen en -processen vormen belangrijke drempels voor de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg. Om hieraan tegemoet te komen, wordt ook naar buitenlandse expertise gekeken.”

Opmerkelijk is wél dat er grote verschillen bestaan tussen de private zorgsector (verantwoordelijk voor 8 miljoen mensen) en de openbare (verantwoordelijk voor 42 miljoen mensen). De 8,3% van zijn bnp die Zuid-Afrika aan gezondheidszorg besteedt, is dan ook onevenwichtig verdeeld: 84% van de bevolking moet het stellen met 4,2% van het budget (openbaar), terwijl de overige 4,1% slechts 16% van de bevolking ten goede komt (privé).

Dat beide netwerken een sterke interesse tonen in Belgische technologie, bleek uit de bezoeken die de Belgische delegatie bracht aan private ziekenhuizen in Johannesburg (in de provincie Gauteng) en enkele publieke ziekenhuizen in de noordelijke provincie Limpopo. “De deelnemende bedrijven leveren uiteenlopende oplossingen op het vlak van medische software en consulting, infectiecontrole en consumentengoederen”, zegt Carole Absil. “In vrijwel alle ziekenhuizen die we bezochten, bestond een grote interesse in de Belgische expertise en knowhow. Er is overigens niet alleen vraag naar de medische technologie op zich. Ook in consultancy en training voor management, medische specialisten en verpleegkundige personeel bestaat er een grote interesse. Er werden veelbelovende contacten gelegd en in de komende weken worden deze verder opgevolgd.”

De Vlaamse delegatie bestond uit zes bedrijven:
* Aexis Medical (Tienen) is een softwareleverancier die gespecialiseerde softwarepakketten ontwikkelt voor kritische departementen in ziekenhuizen zoals operatiekwartieren, spoedgevallen en centrale sterilisatieafdelingen.
* Orfit Industries (Wijnegem) is een internationaal leidende speler in het domein van medische positionerings- en immobilisatieproducten.
* Chrisal (Lommel) is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve reinigings- en verzorgingsproducten. Voor de medische sector ontwikkelde het bedrijf een probiotisch reinigingsmiddel om multiresistente ziekenhuisbacteriën te bestrijden.
* MedicCleanAir (Antwerpen) levert mobiele luchtzuiveringsapparatuur voor infectiecontrole in ziekenhuizen, alsook semimobiele machines voor het creëren van isolatiekamers in negatieve of positieve druk.
* Agfa Healthcare (Mortsel), een onderdeel van de Agfa-Gevaert Groep, is een leverancier van geïntegreerde IT-oplossingen voor diagnostische beeldvorming.
* hict (Brugge) is een onafhankelijk consultingbureau dat uitsluitend actief is in de gezondheidszorg. Het levert advies en expertise aan zorgleveranciers in de private en publieke sector.

Foto: Orfit Industries maakt medische positioneringsproducten.